Rozwój e-usług w Mieście i Gminie Koniecpol - szansą na nowoczesność

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 lutego 2017

Logo UE

PROMOCJA PROJEKTU

Projekt jest realizowany przez Miasto i Gminę Koniecpol, wykonującą swoje zadania przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu.
Projekt obejmuje 1 typ projektu.
Zaplanowany następujący zakres prac:

  • [Z1] OPRACOWANIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ I ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
  • [Z2] ELEKTRONIZACJA PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
  • [Z3] URUCHOMIENIE SYSTEMU KOMUNIKACJI MOBILNEJ – w ramach zadania nastąpi wdrożenie e-usługi na 4 poziomie dojrzałości, dostępnej również na aplikacje mobilne
  • [Z4] ZAKUP INFRASTRUKTURY NIEZBĘDNEJ DO WDROŻENIA SYSTEMÓW I REALIZACJI E-USŁUG
  • [Z5] URUCHOMIENIE E-USŁUG FINANSOWYCH- uruchomionych zostanie 6 e-usług na 4 poziomie dojrzałości
  • [Z6] REALIZACJA SZKOLEŃ
  • [Z7] WDROŻENIE E-USŁUG PUBLICZNYCH DLA URZĘDU MIASTA I GMINY- wdrożonych zostanie 30 e-usług na 3 poziomie dojrzałości
  • [Z8] PROMOCJA PROJEKTU.

Realizację projektu zaplanowano na okres od 01.04.2016 r. (II kwartał 2016 r.) do 31.03.2018 r.