Wymiana Źródeł Ciepła

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 listopada 2017

Zachęcamy do wypełnienia ankiety pozwalającej na rozpoznanie zainteresowania wymianą źródeł ciepła wśród mieszkańców gminy Koniecpol.

Gmina Koniecpol przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.

Na postawie ankiety oszacowane zostanie zainteresowanie mieszkańców Gminy pozyskaniem dofinansowania. Ponadto na postawie złożonych ankiet sporządzona zostanie lista osób, których budynki w pierwszej kolejności poddane zostaną ocenie energetycznej, stanowiącej podstawę przyznania dofinansowania.

Planowany termin realizacji programu polegającego na wymianie źródła ciepła to 2018 rok. Program realizowany będzie w momencie pozyskania środków zewnętrznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

Ankiety dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol, ul. Chrząstowska 6A w pok. 21 oraz na stronie internetowej Urzędu www.koniecpol.pl

Ankiety można składać osobiście oraz droga pocztową na adres UMiG.

Termin składania ankiet: do 15.12.2017 r.

Autor: Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol - Ryszard Suliga

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Informacja

    Informacja