Z optymizmem w Nowy Rok!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 stycznia 2018

W dniu 28 grudnia 2017 r. odbyła się XLIX sesja Rady Miejskiej w Koniecpolu. Głównym punktem sesji było uchwalenie budżetu na rok 2018, w którym zawarty jest plan finansowania wielu ważnych dla Miasta i Gminy Koniecpol inwestycji.

Skarbnik Gminy pani Monika Starczewska przedłożyła Radzie Miejskiej pozytywne opinie VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 20108-2030. Rada Miejska zaaprobowała projekt budżetu i wieloletniej prognozy finansowej, podejmując stosowne uchwały. Wchodzimy w Nowy Rok ze stabilnymi finansami Gminy.

Na tej samej sesji uzupełniony został skład Rady Miejskiej o osobę radnego Rafała Chojnackiego. Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej został radny Mateusz Szymala.

Uroczystym punktem sesji było wręczenie wyróżnień w Konkursie „Ambasador/ Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego” dla pani Marii Falana i pana Stanisława Mączyńskiego.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie