Serwis Samorządowy Miasta i Gminy Koniecpol

OSTRZEŻENIE PRZED WYPALANIEM TRAW !!!

7 marca 2017

Plakat - wypalanie traw

W zawiązku ze zbliżającym się okresem wiosennym i obserwowanym w tym czasie nagminnym wypalaniem traw i pozostałości roślinnych na polach i nieużytkach

 BURMISTRZ MIASTA I GMINY KONIECPOL
oraz
KOMENDANT GMINNY ZWIĄZKU OSP RP W KONIECPOLU

Ostrzegają o przed negatywnymi skutkami wypalania traw, które stają się niejednokrotnie przyczyną groźnych pożarów lasów, zabudowań mieszkalnych i gospodarczych, które powodują:

Wypalanie traw, łąk i nieużytków
jest prawnie zabronione
za co grozi kara aresztu lub grzywny!

Rolnik wypalający trawy jest narażony na szereg kar, które może na niego nałożyć policja, prokuratura, a także Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kary za wypalanie traw ustanawia wiele aktów prawnych.

Dlatego przestrzegam przed możliwymi zagrożeniami wynikającymi z wypalania roślinności!

Wypalanie traw powoduje także generowanie kosztów akcji ratowniczo-gaśniczych. Każda interwencja straży pożarnej to koszt rzędu kilkuset złotych, kwota ta pokrywana jest z budżetu Gminy.

 

KOMENDANT GMINNY
ZWIĄZKU OSP RP W KONIECPOLU
Jarosław Duś
BURMISTRZ
MIASTA I GMINY KONIECPOL
Ryszard Suliga