Serwis Samorządowy Miasta i Gminy Koniecpol

Strona główna

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie
18 maja 2017

Dni Koniecpola -Hetmaniada 2017

Zapraszamy na kolejne święto naszego miasta - Dni Koniecpola Hetmaniada 2017

Gwarantujemy udana zabawę i ciekawe atrakcje.

Czytaj więcej o: Dni Koniecpola -Hetmaniada 2017
Powiększ zdjęcie Informacja
11 maja 2017

Protokół Komisji Konkursowej

Dotyczy: Konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w gminie Koniecpol w 2017r.

 

Czytaj więcej o: Protokół Komisji Konkursowej
Powiększ zdjęcie
11 maja 2017

Przedszkole Nr 2 w Koniecpolu dba o piękny świat przyrody

10 maja 2017 roku w Przedszkolu Nr2 w Koniecpolu odbyła się uroczystość  „Czyste powietrze, woda las- kochamy Was”. Celem uroczystości było kształtowanie opiekuńczej postawy wobec świata roślin i zwierząt, zwrócenie uwagi na konieczność ochrony środowiska oraz uwrażliwienie na potrzeby świata przyrody. Z tej okazji mogliśmy gościć Pana Burmistrza Miasta I Gminy Koniecpol Ryszarda Suligę oraz Zastępcę Burmistrza M i G. Pana  Andrzeja Perlińskiego, przedstawiciela Sanepidu w Częstochowie Panią Alicję Ciastko, przedstawiciela Nadleśnictwa Koniecpol Pana Sebastiana Garusa.

Magdalena Jasińska i Bożena Rał - Przedszkole nr 2
Czytaj więcej o: Przedszkole Nr 2 w Koniecpolu dba o piękny świat przyrody
10 maja 2017

Sprawozdanie z realizacji

Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Pełna treść sprawozdania (dokument PDF)

Czytaj więcej o: Sprawozdanie z realizacji
Powiększ zdjęcie Konkurs%202017
9 maja 2017

Gminny Konkurs "EKOLOGICZNA ZAGRODA 2017"

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol ogłasza
Gminny Konkurs "EKOLOGICZNA ZAGRODA 2017".

Czytaj więcej o: Gminny Konkurs "EKOLOGICZNA ZAGRODA 2017"
Powiększ zdjęcie
4 maja 2017

Święto Konstytucji i Dzień Strażaka

3 maja 2017r miały miejsce uroczyste obchody 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Dnia Strażaka.
Uroczystości rozpoczęły się przemarszem do kościoła Św. Trójcy, gdzie odprawiona została msza z udziałem pocztów sztandarowych, delegacji, zaproszonych gości i mieszkańców miasta. Ksiądz Mieczysław Robak w homilii przypomniał jak ścisły jest związek historii naszego kraju z kultem Maryjnym.
Po zakończonej mszy jej uczestnicy udali się pod pomnik, gdzie złożono wiązanki kwiatów.
Arleta Lorin - Dyrektor Domu Kultury
Czytaj więcej o: Święto Konstytucji i Dzień Strażaka
Powiększ zdjęcie Logo%20OSP
3 maja 2017

Dzień Strażaka

W dniu Święta Strażaka kierujemy nasze myśli i najlepsze życzenia do wszystkich funkcjonariuszy PSP i członków OSP. Wykonujecie zawód obdarzony wielkim zaufaniem społecznym, podejmujecie trud i ryzyko w ochronie życia i mienia ludzkiego. Bycie strażakiem to zaszczyt i obowiązek, to służba innym i satysfakcja z dobrze wykonanej pracy.

Życzymy wszystkim Strażakom zadowolenia i sukcesów w pracy zawodowej oraz wszelkiej pomyślności osobistej.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Koniecpolu

Aneta Chrzuszcz

Burmistrz
Miasta i Gminy Koniecpol

Ryszard Suliga

 

 

Czytaj więcej o: Dzień Strażaka
Powiększ zdjęcie Budynek%20UMiG%20Koniecpol
30 kwietnia 2017

2 maja – Dzień Flagi

Dzień Flagi Rzeczpospolitej to stosunkowo młode święto obchodzone w Polsce. Jego główną rolą jest popularyzowanie wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych.

To, że Święto Flagi obchodzimy 2 maja ma swoje podłoże historyczne. Tego dnia 1945 roku została przez polskich żołnierzy zawieszona w Berlinie flaga biało – czerwona, co było symbolicznym zakończeniem epoki okupacji nazistowskiej. W latach Polski Ludowej władze komunistyczne wydały zakaz wywieszania flag państwowych dla upamiętniania tego wydarzenia.

Czytaj więcej o: 2 maja – Dzień Flagi
Powiększ zdjęcie Program%20SMOG%20-%20STOP
26 kwietnia 2017

Przeciwdziałanie niskiej emisji – kolejna oferta Funduszu dla osób fizycznych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza Program SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji” będący kontynuacją Programu Pilotażowego realizowanego w 2016 roku. W uruchamianym Programie Funduszu, podobnie jak w roku ubiegłym, o udzielenie dofinansowania w formie dotacji będą mogły się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Więcej informacji na stronie: www.wfosigw.katowice.pl

Czytaj więcej o: Przeciwdziałanie niskiej emisji – kolejna oferta Funduszu dla osób fizycznych
Powiększ zdjęcie Konkurs
26 kwietnia 2017

Konkurs RLGD "Jurajska Ryba"

Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania “Jurajska Ryba” ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na operacje w zakresie "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu IV "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", na Przedsięwzięcie P 1.1.1 – "Budowa, przebudowa, rozbudowa i/lub adaptacja obiektów służących gospodarce rybackiej obszaru RLGD "Jurajska Ryba", poprawa dostępności do tych obiektów, wyposażenie obiektów w sprzęt, urządzenia i/lub technologie, oraz na Przedsięwzięcie P 2.1.1 – Infrastruktura turystyczna i odpoczynkowa terenów przybrzeżnych i śródlądowych obszarów rybackich i akwakultury.

Czytaj więcej o: Konkurs RLGD "Jurajska Ryba"
Powiększ zdjęcie
24 kwietnia 2017

Koncert Wielkanocny

W niedzielę, 24 kwietnia 2017, w kościele Św. Michała miał miejsce koncert Jasnogórskiego Oktetu Dętego zorganizowany przez Dom Kultury w Koniecpolu. Zaproszonych gości i mieszkańców powitała Dyrektor Domu Kultury Arleta Olszewska - Lorin. Koncert poprowadził dyrygent Oktetu Marek Piątek.

Czytaj więcej o: Koncert Wielkanocny
Powiększ zdjęcie Logo%20KRUS
21 kwietnia 2017

List Prezesa KRUS

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że 19 grudnia 2016 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 38), która od 1 października 2017 r. obniża wiek emerytalny. Zatem w zakresie podstawowego wieku emerytalnego zostanie przywrócony stan prawny obowiązujący przed 1 stycznia 2013 r.

Więcej informacji w załączonym liście.

Czytaj więcej o: List Prezesa KRUS
Powiększ zdjęcie Logo%20LGD
20 kwietnia 2017

Ogłoszenie

Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski”
działająca na terenie gmin: Gidle, Ładzice, Kluczewsko, Kobiele Wielkie, Koniecpol, Moskorzew, Radków, Radomsko, Secemin, Włoszczowa, Żytno.
Ogłasza nabór wniosków nr 3/2017
i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, na Przedsięwzięcie: 1.1.8 Rozwój działalności gospodarczej
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
od 5 maja do 19 maja 2017 r.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie
Powiększ zdjęcie Szczepienie%20lisów%20-%202017
18 kwietnia 2017

AKCJA SZCZEPIENIA LISÓW

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 27.04.-07.05.2017 r. na terenie całego województwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Przynęta, zawierająca szczepionkę dla lisów do wyłożenia, ma postać małych brunatnych krążków o zapachu zepsutej ryby. Zapach przynęty lisy wyczuwają z odległości około 800 metrów. Podczas podjęcia przynęty przez lisa, tym samym przegryzieniu zatopionej w niej kapsułki zawierającej szczepionkę, w wyniku kontaktu szczepionkowego wirusa z błoną śluzową dochodzi do zaszczepienia lisa.

Czytaj więcej o: AKCJA SZCZEPIENIA LISÓW
Powiększ zdjęcie
13 kwietnia 2017

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

13 kwietnia 2017r o godzinie 9:00 pod pomnikiem Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Koniecpolu zebrały się delegacje Urzędu Miasta i Gminy, Starostwa Powiatowego, Radnych, Szkół i Przedszkoli z terenu Miasta i Gminy aby uczcić 77 rocznicę Zbrodni Katyńskiej.

Czytaj więcej o: Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
Powiększ zdjęcie
12 kwietnia 2017

Konferencja Sołtysów w Starym Koniecpolu

6 kwietnia 2017 roku w sali OSP w Starym Koniecpolu miała miejsce Konferencja Sołtysów i Rad Sołeckich oraz Prezesów i Komendantów OSP z udziałem Radnych Miasta i Gminy Koniecpol. Na zaproszenia Wicestarosty Częstochowskiego Henryka Kasiury i Burmistrza MiG Koniecpol Ryszarda Suligi odpowiedzieli:

  • Stanisław Dąbrowa Wicemarszałek Województwa Śląskiego,
  • Jerzy Motłoch Dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach,
  • Krzysztof Smela Starosta Częstochowski, Prezes Zarządu powiatowego OSP w Częstochowie,
  • Stanisław Gmitruk Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego,

oraz przedstawiciele instytucji samorządowych z Koniecpola.

Czytaj więcej o: Konferencja Sołtysów w Starym Koniecpolu
Powiększ zdjęcie
11 kwietnia 2017

Oferta edukacyjna

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu zaprasza do zapoznania się z nową ofertą edukacyjną na rok szkolny 2017 / 2018.
Szczegóły na załączonych zdjęciach oraz na stronie internetowej: www.zszkol.pl

Czytaj więcej o: Oferta edukacyjna
Powiększ zdjęcie Informacja
10 kwietnia 2017

Wysoce zjadliwa grypa ptaków

W załączeniu rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Czytaj więcej o: Wysoce zjadliwa grypa ptaków
Powiększ zdjęcie
10 kwietnia 2017

KS DRAGON - informuje

Ponad trzystu uczestników z 30 klubów walczyło podczas Grand Prix Polski w Taekwondo ITF. W Bartoszycach w pierwszym dniu rywalizowali seniorzy a w drugim juniorzy. Były to drugie eliminacje do Mistrzostw Polski. Bardzo dobry występ zaliczył Klub Sportowy Dragon. Na ww zawodach zdobyli łącznie 12 medali: 3 złote; 1 srebrny i 8 brązowych.
Miło nam poinformować, że Tomek Slian został najlepszym zawodnikiem kategorii senior starszy.
M.Bejm KS Dragon
Czytaj więcej o: KS DRAGON - informuje