Jesteś tutaj: Start / Inwestycje

Inwestycje

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

10 lutego 2017

Rozwój e-usług w Mieście i Gminie Koniecpol - szansą na nowoczesność

Logo UE

PROMOCJA PROJEKTU

Projekt jest realizowany przez Miasto i Gminę Koniecpol, wykonującą swoje zadania przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu.
Projekt obejmuje 1 typ projektu.
Zaplanowany następujący zakres prac:

 • [Z1] OPRACOWANIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ I ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
 • [Z2] ELEKTRONIZACJA PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
 • [Z3] URUCHOMIENIE SYSTEMU KOMUNIKACJI MOBILNEJ – w ramach zadania nastąpi wdrożenie e-usługi na 4 poziomie dojrzałości, dostępnej również na aplikacje mobilne
 • [Z4] ZAKUP INFRASTRUKTURY NIEZBĘDNEJ DO WDROŻENIA SYSTEMÓW I REALIZACJI E-USŁUG
 • [Z5] URUCHOMIENIE E-USŁUG FINANSOWYCH- uruchomionych zostanie 6 e-usług na 4 poziomie dojrzałości
 • [Z6] REALIZACJA SZKOLEŃ
 • [Z7] WDROŻENIE E-USŁUG PUBLICZNYCH DLA URZĘDU MIASTA I GMINY- wdrożonych zostanie 30 e-usług na 3 poziomie dojrzałości
 • [Z8] PROMOCJA PROJEKTU.

Realizację projektu zaplanowano na okres od 01.04.2016 r. (II kwartał 2016 r.) do 31.03.2018 r.

27 stycznia 2017

Darmowy Internet w UMiG Koniecpol

 

Logo UE

 W Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol uruchomiony został
PUNKT DARMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU
HOTSPOT

w ramach projektu „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E–region częstochowski" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 2 Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego oraz budżetu 30 Gmin Projekt zrealizowano w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego.

Czytaj więcej o: Darmowy Internet w UMiG Koniecpol
4 listopada 2015

Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E–region częstochowski

LogoProjekt „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E–region częstochowski”, współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 2 Społeczeństwo Informacyjne Działanie 2.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego oraz budżetu 30 Gmin Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego.

Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom gmin w powiatach częstochowskim, kłobuckim, myszkowskim, miasta Częstochowy oraz zlokalizowanym na ich terenie przedsiębiorstwom i instytucjom, możliwości oraz poprawę dostępu do usług szerokopasmowych, poprzez budowę infrastruktury teleinformatycznej, uzupełniającej istniejącą i tworzącej nowe zasoby subregionalnej sieci szerokopasmowej.

Czytaj więcej o: Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E–region częstochowski
Przejdź do - Ogłoszenie
17 września 2015

Ogłoszenie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu


informuje, że posiada do wynajęcia powierzchnię użytkową z przeznaczeniem na działalność medyczną, nie konkurującą z działalnością Przychodni:

 • II piętro segment B – osiem pomieszczeń o łącznej pow. 334,27 m2,
 • II piętro segment A – jedno pomieszczenie o pow. 14,19 m2,
 • poddasze segment A i B – całość poziomu o łącznej pow. 509,40 m2

Pomieszczenia usytuowane na poddaszu wymagają niezbędnych adaptacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Podmioty zainteresowane prosimy o kontakt:
SP ZOZ Miejska Przychodnia Rejonowa w Koniecpolu, ul. Armii Krajowej 2,
pod nr tel.: 343551420, 507118004.

Przejdź do - Przebudowa dróg gminnych w Koniecpol w miejscowościach: Rudniki i Zaróg
13 października 2011

Przebudowa dróg gminnych w Koniecpol w miejscowościach: Rudniki i Zaróg

Niekompetencja poprzednich władz doprowadziła do utraty (zwrot dotacji) kolejnych pieniędzy Unijnych:


Tragiczny m-c luty 2015
Oddajemy za źle przygotowane przetargi i niedotrzymywanie umów:
3.660.000,00 zł - zwrot do Ministerstwa Finansów
1.471.000,00 zł + odsetki - zwrot środków unijnych do Urzędu Marszałkowskiego (stacja segregacji odpadów komunalnych)
440.000,00 + odsetki zwrot środków unijnych do Urzędu Marszałkowskiego (przebudowa dróg gminnych w Koniecpolu w miejscowości Rudniki i Zaróg)

Razem do zwrotu: 5.571.000,00 zł


PROMOCJA PROJEKTU

Zakres projektu obejmuje wykonanie robót ziemnych przy korytowaniu pod drogę, wykonanie podbudowy tłuczniowej dróg, wykonanie nawierzchni asfaltowej dróg oraz odwodnienia.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie istniejącego układu komunikacyjnego i usprawnienie przemieszczania się siecią dróg gminnych.

Czytaj więcej o: Przebudowa dróg gminnych w Koniecpol w miejscowościach: Rudniki i Zaróg
Przejdź do - Wdrożenie systemu segregacji odpadów komunalnych w gminie Koniecpol
20 września 2011

Wdrożenie systemu segregacji odpadów komunalnych w gminie Koniecpol

Inwestycja gminna polegająca na budowie sortowni odpadów miała być pomocna mieszkańcom, a w rzeczywistości ściąga na gminę nowe problemy finansowe:


Tragiczny m-c luty 2015
Oddajemy za źle przygotowane przetargi i niedotrzymywanie umów:
3.660.000,00 zł - zwrot do Ministerstwa Finansów
1.471.000,00 zł + odsetki - zwrot środków unijnych do Urzędu Marszałkowskiego (stacja segregacji odpadów komunalnych)
440.000,00 + odsetki zwrot środków unijnych do Urzędu Marszałkowskiego (przebudowa dróg gminnych w Koniecpolu w miejscowości Rudniki i Zaróg)

Razem do zwrotu: 5.571.000,00 zł


 

PROMOCJA PROJEKTU

Zakres projektu obejmuje zakup stacji do segregacji odpadów, ładowarki teleskopowej oraz zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu , na którym zostanie umieszczony sprzęt.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości środowiska naturalnego.

Czytaj więcej o: Wdrożenie systemu segregacji odpadów komunalnych w gminie Koniecpol