Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

 

Wpłaty za wywóz odpadów komunalnych należy dokonywać na rachunek bankowy nr:
14 8276 0003 2000 0000 0635 0199

 


 

Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu
informuje o możliwości dokonywania wpłat przelewem
na konta Gminy o numerach
     podatki i opłaty: 25 8276 0003 2000 0000 0635 0001
odpady komunalne: 14 8276 0003 2000 0000 0635 0199

 


Ulotka informacyjna o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie
22 października 2021

Dbajmy o „Czyste powietrze”

W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym przypominamy mieszkańcom, że zgodnie z Uchwałą nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, w instalacjach centralnego ogrzewania lub wydzielających ciepło (kominek), zakazane jest stosowanie:

  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla;
  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;
  • paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%;
  • biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.   

Realizując zapisy ww. uchwały, Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu informuje, że przeprowadzane będą na terenie naszej gminy obowiązkowe kontrole przestrzegania nałożonych zakazów w tym bezwzględnego zakazu spalania odpadów. Kontrole będą przeprowadzane przez upoważnionych pracowników UMiG w Koniecpolu, którzy mają prawo do: wstępu na teren nieruchomości, przeprowadzania badań, pobrania próbek popiołu i żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Czytaj więcej o: Dbajmy o „Czyste powietrze”
Powiększ zdjęcie Logo%20konsultacji%20społecznych
20 października 2021

Konsultacje społeczne - Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi

Zarządzenie nr 153/2021 z dnia 20.10.2021 r.
w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
Załącznik do zarządzenia nr 153/2021 (dokument PDF)

Elektroniczna wersja konsultacji jest dostępna na stronie: https://ks.koniecpol.pl

Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne - Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi
Powiększ zdjęcie
19 października 2021

Bezpłatne wparcie psychodietetyczne

Województwo śląskie wspiera mieszkańców w walce o zdrowie. Rusza program darmowego wsparcia psychodietetycznego.

Prawie 66 proc. mężczyzn i 46 proc. kobiet w Polsce zmaga się z nadwagą. Dbałość o zdrowe odżywianie to podstawa do utrzymania dobrego stanu zdrowia. Fundacja ADRA Polska we współpracy z województwem śląskim postanowiła zadbać o stan zdrowia Ślązaków i uruchomiła program darmowego wsparcia psychodietetycznego. W programie m.in. webinary, bezpłatne konsultacje z ekspertem i specjalna grupa wsparcia dla mieszkańców województwa śląskiego, dostępna na platformie GrupaWsparcia.pl. Z pomocy będzie mógł skorzystać każdy mieszkaniec Śląska potrzebujący wsparcia psychodietetyka i chcący zadbać o swoje zdrowie.

Czytaj więcej o: Bezpłatne wparcie psychodietetyczne
Powiększ zdjęcie Informacja
15 października 2021

Drodzy Mieszkańcy! Dbajmy o czystość i porządek na własnej posesji oraz na przyległych chodnikach

Szanowni Mieszkańcy przypominamy o obowiązkach dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie Waszych posesji. Porządek i czystość w naszym otoczeniu służy nie tylko estetyce, ale również zdrowiu i dobremu samopoczuciu.

Czytaj więcej o: Drodzy Mieszkańcy! Dbajmy o czystość i porządek na własnej posesji oraz na przyległych chodnikach
14 października 2021

Dzień Edukacji Narodowej

 

Szanowni Nauczyciele i Pracownicy oświaty
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy najlepsze życzenia zdrowia, sukcesów w pracy pedagogicznej, wdzięczności ze strony uczniów oraz pomyślności w życiu osobistym.
Niech Państwa praca na rzecz dzieci i młodzieży przynosi jak najlepsze rezultaty oraz daje satysfakcję z realizowanej misji, jaką jest troska o wychowanie i wykształcenie młodego pokolenia.

Pragniemy złożyć słowa podziękowania za wysiłek wkładany
w wykonywanie Waszej trudnej i odpowiedzialnej pracy.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Aneta Chrzuszcz
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol
Ryszard Suliga
 
 
Monstery

 

Czytaj więcej o: Dzień Edukacji Narodowej
Powiększ zdjęcie Szaczepienie%20lisów%202021
8 października 2021

Szczepienie lisów

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol oraz
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie informują,

że w dniach 7 - 12 października 2021 r.
na terenie województwa świętokrzyskiego prowadzona będzie akcja
szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Szczepionka zostanie rozrzucona z samolotów i obejmie całe województwo świętokrzyskie.

Czytaj więcej o: Szczepienie lisów
4 października 2021

Nekrolog

KIR „Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych” – Ks. J. Twardowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 4 października 2021 roku, zmarł

Leszek Pokorski

Radny Rady Miejskiej w Koniecpolu kadencji 2018-2023.

Wyrazy współczucia Rodzinie składają:
 

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Koniecpolu

Aneta Chrzuszcz

Burmistrz
Miasta i Gminy Koniecpol

Ryszard Suliga

 
Czytaj więcej o: Nekrolog
Powiększ zdjęcie Logo%20RLGD%20Jurajska%20Ryba
4 października 2021

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie

W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków, Rybacka Lokalna Grupa Działania „Jurajska Ryba” serdecznie zaprasza potencjalnych beneficjentów zainteresowanych realizacją operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu IV „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, na bezpłatne szkolenie w zakresie:

  • Utrzymanie miejsc pracy w sektorze rybackim i poza nim oraz zdobywanie nowych umiejętności zawodowych

Czytaj więcej o: Zaproszenie na bezpłatne szkolenie
Powiększ zdjęcie Obwieszczenie
30 września 2021

OBWIESZCZENIE o terminie polowań zbiorowych

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol, działając na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1683) informuje o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodów łowieckich nr 16 i 139 dzierżawionych przez Koło Łowieckie „CHRZĄSTÓW” z siedzibą w Częstochowie ul. Koszalińska 17.
Pełna treść informacji (dokument PDF)

Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE o terminie polowań zbiorowych