Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Zostań w domu

 

Z uwagi na potwierdzone przypadki zakażeń koronawirusem w Gminie Koniecpol Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol informuje, iż w Urzędzie Miasta i Gminy będzie nadal prowadzona bezpośrednia obsługa interesantów z zachowaniem szczególnych środków ostrożności i ograniczoną liczbą osób przebywających jednocześnie w holu budynku urzędu.

Osoba wchodząca na teren Urzędu powinna mieć zasłonięte usta i nos, przejść procedurę pomiaru temperatury przez pracownika Urzędu oraz zdezynfekować dłonie.

 

 


Szanowni Państwo!

W związku z epidemią koronawirusa prosimy o nie gromadzenie się dla własnego bezpieczeństwa i pozostanie w domach.

Apelujemy! Zostań w domu i zmniejsz ryzyko zakażenia siebie i swoich bliskich!

Z uwagi na nowe obostrzenia prosimy wszystkich mieszkańców o stosowanie się do nowych zaleceń

Wszelkie informacje są umieszczane na bieżąco na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol.

 


 

W związku z trwającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem pandemii COVID -19, mając na uwadze zdrowie oraz bezpieczeństwo mieszkańców prosi o ograniczenie wizyt w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol oraz jednostkach podległych.

1. Podstawowymi formami kontaktu z Urzędem nadal będą: poczta tradycyjna, poczta elektroniczna/ePUAP/fax, telefon, forma pisemna, tymczasowa skrzynka podawcza przy wejściu do Urzędu.

 • adres urzędu: ul. Chrząstowska 6A; 42-230 Koniecpol;
 • e-mail: umig@koniecpol.pl;
 • telefonicznie: 34 3551-881 (sekretariat); 34 3551-757 (USC); 34 3540-393 (dowody osobiste); 34 3540-394 (drogownictwo); 34 3551-755 (inwestycje);
 • ePUAP lub SEKAP.

2. Od poniedziałku będzie możliwa obsługa interesantów na parterze budynku przy zachowaniu środków szczególnej ostrożności!

 • w sprawach wymagających osobistej wizyty oraz bezpośredniego kontaktu z urzędnikiem danego referatu odbywać się będzie po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty. Telefon będzie również dostępny przy wejściu do budynku obok skrzynki podawczej.
 • do budynku Urzędu będzie można wejść pojedynczo!

UWAGA!

Osoba wchodząca na teren Urzędu powinna mieć zasłonięte usta i nos, przejść procedurę pomiaru temperatury przez pracownika Urzędu oraz zdezynfekować ręce płynem antybakteryjnym oraz posiadać rękawiczki ochronne. Następnie zostanie skierowana przez pracownika Urzędu do odpowiednio przygotowanego stanowiska obsługi interesanta.

Pracownicy obsługujący bezpośrednio mieszkańców będą mieć założone maseczki ochronne lub przyłbice oraz rękawiczki jednorazowe.


 

Koronawirus - informacja

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje KORONAWIRUS i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak:
GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚĆ I PROBLEMY Z ODDYCHANIEM, to:
bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną tel. 34 344 99 72 lub w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego – najbliższy oddział
tel. 34 367 30 00
INFOLINIA NFZ W SPRAWIE KORONAWIRUSA – 800 190 590

PAMIĘTAJ !!!
W przypadku kiedy istnieje podejrzenie zakażenia ale nie masz jeszcze objawów pozostań w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami aby nie doszło do rozprzestrzeniania się wirusa.
Wszelkie wątpliwości dotyczące swojego stanu zdrowia wyjaśniaj TELEFONICZNIE lub innymi metodami zdalnej konsultacji.
NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI POZ (chyba, że zostaniesz o to poproszony w określonym terminie) ani nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne.
Jeden chory pacjent (również Ty) może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych osób w poczekalni!!!

 • Myj często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym na bazie alkoholu.
 • Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust.
 • Zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką kiedy kaszlesz lub kichasz.
 • Nie zbliżaj się do osób chorych.

Jak skutecznie myć ręce

Adresy szpitali w woj. Śląskim

Źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie


UWAGA PACJENCI!

W związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 prosimy o ograniczenie wizyt w Przychodni do niezbędnego minimum!

Pacjenci, którzy potrzebują leków do kontynuacji leczenia przewlekłego, proszeni są o zgłoszenie tego faktu telefonicznie. Recepta na leki zostanie wypisana zaocznie – bez konieczności wizyty w Przychodni. Pacjenci, którzy posiadają Internetowe Konto Pacjenta dostaną smsem kod, niezbędny do realizacji recepty w aptece. Pacjenci nie posiadający IKP będą mogli odebrać receptę w rejestracji – osobiście lub przez osobę upoważnioną,

Osoby, które miały kontakt z osobą zakażoną lub podejrzewają u siebie zakażenie koronawirusem proszone są o nie wchodzenie na teren Przychodni! Osoby te mają obowiązek skontaktować się telefonicznie:

PSSE w Częstochowie - 661 868 810, 577 818 388
WSS w Częstochowie Oddział Obserwacyjno-Zakaźny – 34 367 30 15

Osoby takie mogą skorzystać z teleporad – dzięki teleporadzie istnieje możliwość wypisania recepty, jak również wystawienia zwolnienia lekarskiego dla osób odbywających kwarantannę.

Każdy pacjent zgłaszający się do Przychodni jest zobowiązany do wypełnienia przy rejestracji ankiety o swoim stanie zdrowia oraz odbytych podróżach w tereny objęte epidemią.


 

Wpłaty za wywóz odpadów komunalnych należy dokonywać na rachunek bankowy nr:
14 8276 0003 2000 0000 0635 0199

Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu
informuje o możliwości bezpłatnego dokonywania wpłat
w kasie Banku Spółdzielczego w Koniecpolu przy ulicy Kościuszki 7

na konta Gminy o numerach
25 8276 0003 2000 0000 0635 0001
14 8276 0003 2000 0000 0635 0199

 


Plakat informacyjny Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r.

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. (według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.)
na terytorium Polski przeprowadzany jest Powszechny Spis Rolny 2020

 Udział w spisie jest obowiązkowy.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r.

Spis jest przeprowadzany w gospodarstwach rolnych:

 • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych),
 • osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Rolnicy mogą udzielić informacji o gospodarstwach rolnych:

 • poprzez samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej pod adresem https://spisrolny.gov.pl
 • telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie mogą się spisać samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi. Kontakt bezpośredni z rachmistrzem będzie uwarunkowany sytuacją epidemiczną.

Bezpieczeństwo danych spisowych:
Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne.
Wszystkie zebrane od respondentów dane objęte są tajemnicą statystyczną.
Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

W czasie trwania Powszechnego Spisu Rolnego 2020 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu w godzinach pracy urzędu zapewniony jest bezpłatny dostęp do stanowiska komputerowego z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym przeprowadzenie samospisu internetowego. Osoby zainteresowane skorzystaniem ze stanowiska komputerowego w siedzibie Urzędu, proszone są o kontakt telefoniczny w celu umówienia terminu. Jednocześnie informujemy, że związku z pandemią COVID-19 osoby korzystające ze stanowiska komputerowego, zobowiązane są do zachowania środków ostrożności, tj. posiadania maseczki zakrywającej usta i nos lub przyłbicy, rękawiczek oraz dezynfekcji rąk przed wejściem do budynku Urzędu.  Informujemy również, że w celach informacyjnych i interwencyjnych dla mieszkańców naszej Gminy pełnione są dyżury przez członków Gminnego Biura Spisowego. Użytkownik gospodarstwa rolnego przed przeprowadzeniem przez rachmistrza spisowego bezpośredniego wywiadu może zweryfikować tożsamość tego rachmistrza przez kontakt telefoniczny lub osobisty z Gminnym Biurem Spisowym. Na terenie Gminy Koniecpol będzie pracowało trzech rachmistrzów terenowych.

DYŻURY GMINNEGO SPISOWEGO PSR 2020

Dyżury pełnione są w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu: poniedziałek-środa: w godz.7:30-15:.30, czwartek w godz.7:30-17:00, piątek w godz. 7:30-14:00 pod numerami telefonów: 34 35 40 391 lub 34 36 08 265,  a także w godzinach popołudniowych (dyżur telefoniczny) do godziny 20:00 pod numerem tel. 662 748 715.

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie Zbiórka%20elektroodpadów
29 września 2020

Zbiórka Elektroodpadów

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol informuje, że w dniu 17 października 2020 r. odbędzie się nieodpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dzięki temu w ekologiczny i bezpieczny sposób będzie można pozbyć się zużytych lub niepotrzebnych sprzętów, m.in. pralki, lodówki, telewizora, suszarki, żelazka, komputera, narzędzi elektrycznych.

Czytaj więcej o: Zbiórka Elektroodpadów
24 września 2020

Pod biało-czerwoną

Plakat projektu

Zachęcamy mieszkańców Miasta i Gminy Koniecpol do udziału w głosowaniu na naszą gminę w projekcie "Pod biało-czerwoną". Projekt polega na budowie masztu na którym zawiśnie flaga Polski.
Aby nasza Gmina została zakwalifikowana należy zebrać jak najwięcej głosów (minimum 100).

Więcej informacji nt. projektu na stronie: https://www.gov.pl/web/bialoczerwona/pod-bialo-czerwona

Głosowanie odbywa się na stronie: https://bialoczerwona.www.gov.pl/

Czytaj więcej o: Pod biało-czerwoną
Powiększ zdjęcie Logo%20konsultacje%20społeczne
22 września 2020

Konsultacje społeczne - Statut Sołectwa Teresów

Zarządzenie nr 120/2020 z dnia 22.09.2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących statutu Sołectwa Teresów

Elektroniczna wersja konsultacji jest dostępna na stronie: https://ks.koniecpol.pl

Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne - Statut Sołectwa Teresów
Powiększ zdjęcie Informacja
22 września 2020

OBWIESZCZENIE

Decyzja Starosty Częstochowskiego
nr 3/2020/ZRID z dnia 09.09.2020 r.

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:
"Rozbudowa drogi gminnej nr 624059S – ul. Rzecznej w Koniecpolu wraz z rozbudową fragmentu drogi gminnej – ul. Nad Brudną Wodą w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Rzecznej w Koniecpolu"

Pełna treść informacji (dokument PDF)

Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE
Powiększ zdjęcie
21 września 2020

IV Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Koniecpolu

W niedzielę 20 września zainaugurowano czwartą edycję Festiwalu. Wielbiciele koniecpolskich zabytkowych organów zebrali się w kościele Świętej Trójcy aby wysłuchać już dziesiątego koncertu w historii Festiwalu.

Czytaj więcej o: IV Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Koniecpolu
Powiększ zdjęcie Plakat%20informacyjny
15 września 2020

Mobilne Biuro WFOŚiGW

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zapraszają wszystkich mieszkańców Gminy Koniecpol do skorzystania z usług ekspertów z WFOŚiGW w Katowicach, którzy będą udzielać informacji dotyczących programu Czyste Powietrze oraz przyjmować wnioski o dofinansowanie. Mobilne Biuro Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach odwiedzi Gminę Koniecpol 17 września 2020 r. godz. 9.00 – 12.30 w Centrum Społeczno – Kulturalnym w Koniecpolu ul. Szkolna 1.

Czytaj więcej o: Mobilne Biuro WFOŚiGW
Powiększ zdjęcie Informacja
15 września 2020

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Miasta i Gminy Koniecpol oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu informuje o zbiórce odpadów wielkogabarytowych.

Szczegółowy harmonogram w załączniku (dokument PDF).

Czytaj więcej o: Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
Powiększ zdjęcie
9 września 2020

Narodowe Czytanie 2020

Ogólnopolska akcja, której początki sięgają 2012 roku po raz czwarty zorganizowana została w Koniecpolu. Inicjatywa ma na celu propagowanie znajomości literatury narodowej poprzez publiczne odczytywanie obszernych fragmentów dzieł. Utowrem czytanym 5 września była "Balladyna" Juliusza Słowackiego.
 
Czytaj więcej o: Narodowe Czytanie 2020
Powiększ zdjęcie
8 września 2020

Dożynki 2020

Tegoroczne obchody Święta Plonów, z racji sytuacji epidemiologicznej, miały inny przebieg niż w poprzednich latach. 

Z inicjatywy burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol Ryszarda Suligi, zamiast tradycyjnych Dożynek Gminnych w Koniecpolu, odprawione zostały msze dziękczynne w każdym z czterech kościołów gminy Koniecpol - 23 sierpnia w kościele Św. Michała Archanioła w Koniecpolu i NMP Królowej Polski w Oblasach, 30 sierpnia w kościele Św. Trójcy w Koniecpolu i 6 września w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Łysinach.

Czytaj więcej o: Dożynki 2020