Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

WNIOSKI NA WĘGIEL

Burmistrz Miasta i Gminy Pan Ryszard Suliga informuje, że Gmina Koniecpol, korzystając z proponowanego przez rząd rozwiązania, włączyła się w akcję dystrybucji węgla. Mieszkańcy naszej gminy będą mogli składać wnioski o zakup węgla za cenę do  2 000 zł brutto.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) do zakupu preferencyjnego paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych są uprawnione osoby fizyczne, które spełniają warunki upoważniające do otrzymania dodatku węglowego. Węgiel kamienny (miał, groszek, orzech) można będzie nabyć w dwóch partiach do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. oraz do 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.

Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Koniecpolu, przy ul. Chrząstowskiej 6A, 42-230 Koniecpol lub elektronicznie poprzez ePUAP (dokument PDF).

 


 

Wpłaty za wywóz odpadów komunalnych należy dokonywać na rachunek bankowy nr:
14 8276 0003 2000 0000 0635 0199

 


 

Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu
informuje o możliwości dokonywania wpłat przelewem
na konta Gminy o numerach
     podatki i opłaty: 25 8276 0003 2000 0000 0635 0001
odpady komunalne: 14 8276 0003 2000 0000 0635 0199


 

 Jarmark Wielkanocny


 

 

Najnowsze aktualności

Powiększ zdjęcie Informacja
30 marca 2023

Informacja GN.7125.3.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpoldziałając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344)

informuje,

że został podany do publicznej wiadomości Zarządzeniem nr 50/2023 z dnia 28.03.2023 r. wykaz zawierający informację o lokalu mieszkalnym nr 2 znajdującym się w budynku przy ul. Ogrodowej 3 przeznaczonym do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu.

Czytaj więcej o: Informacja GN.7125.3.2023
Powiększ zdjęcie Komunikat
28 marca 2023

KONTROLA OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI

Na podstawie art. 6 ust. 5a  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.), pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu będą przeprowadzali kontrole częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków, a także obowiązek posiadania umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie  na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Koniecpol.

Czytaj więcej o: KONTROLA OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI
Powiększ zdjęcie Informacja
24 marca 2023

Informacja

GN.6845.I.3.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344)

informuje,

że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Koniecpol Zarządzeniem nr 48/2023 z dnia 24 marca 2023 roku.

 

Czytaj więcej o: Informacja
Powiększ zdjęcie Informacja
23 marca 2023

Informacja

GN.6845.I.17.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344)

informuje,

że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Koniecpol Zarządzeniem nr 46/2023 z dnia 22 marca 2023 roku.

Czytaj więcej o: Informacja
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
22 marca 2023

Pieski do adopcji

Gmina Koniecpol zachęca do adopcji bezpańskich piesków, obecnie pieski maja ok. 7-8 tygodni i w chwili obecnej mogą być adoptowane przez nowych właścicieli. W przypadku zamiaru adopcji gmina Koniecpol zapewni kompleksową opiekę weterynaryjną dla szczeniąt w postaci niezbędnych szczepień, odrobaczenia oraz dozoru lek. weterynarii.

Osoby chętne do zaadoptowania szczeniaka proszone są o kontakt z Urzędem Miasta i Gminy Koniecpol tel. 34 3551 881 wew. 115.

Czytaj więcej o: Pieski do adopcji
Powiększ zdjęcie Informacja
21 marca 2023

Informacja

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344)

informuje,

że został podany do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do przekazania w formie aportu, stanowiącą mienie Gminy Koniecpol Zarządzeniem nr 44/2023 z dnia 21 marca 2023 roku.

Czytaj więcej o: Informacja
Powiększ zdjęcie Informacja
20 marca 2023

Informacja o przetargu

GN.6840.20.2023.1

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie §6 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

informuje,

że w dniu 20.03.2023 r. zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr ewid. 693, obręb Wąsosz, gmina Koniecpol stanowiących własność Gminy Koniecpol pod. sygn. GN.6840.20.2023.

Czytaj więcej o: Informacja o przetargu
Powiększ zdjęcie Informacja
20 marca 2023

Informacja o konkursie

Wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Koniecpol w 2023 roku

data przyjmowania zgłoszeń 12.04.2023, data rozstrzygnięcia 21.04.2023

Organizator: Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

Czytaj więcej o: Informacja o konkursie