Zakończona rewitalizacja budynku przy ulicy Szkolnej 17

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 sierpnia 2018

Budynek przy ulicy Szkolnej 17 jest już jak nowy. Właśnie zakończono przebudowę i adaptację pomieszczeń na potrzeby świetlicy środowiskowej. Zagospodarowano również teren wokół. Inwestycja została dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020.

Wykonane prace budowlane polegały na:

 • ociepleniu ścian i stropodachu wraz z wykonaniem nowej elewacji,
 • wymianie części stolarki okiennej, drzwiowej, posadzek i podłóg,
 • rozbiórce i budowie nowych ścianek działowych w celu wydzielenia pomieszczeń dla obsługi świetlicy i nowych sanitariatów,
 • wykonaniu pochylni dla osób niepełnosprawnych, podestu oraz nowego zadaszenia przed wejściami do budynku.

Dokonano też wymiany instalacji elektrycznej, monitoringu, c.o., wod – kan i cwu oraz wykonano nową wentylację w sanitariatach.

W ramach zagospodarowania terenu przyległego, wybrukowano teren o powierzchni około 115 m2, zrealizowano ciąg pieszy na potrzeby dojścia do budynku oraz placyku w celu umieszczenia małej architektury, w tym stojaków na rowery, ławek.

W ten sposób teren Szkoły Podstawowej nr 2 zmienia się nie do poznania. Rewitalizacja budynku jest jedną z kilku inwestycji realizowanych w tym miejscu. Zakończono budowę łącznika hali sportowej ze szkołą, wykonano miejsca postojowe. Obecnie gmina rozpoczęła termomodernizację budynku szkoły, która też otrzymała dotację z Unii Europejskiej. Jeszcze w lipcu podpisaliśmy umowę o dofinansowanie, rozstrzygnęliśmy przetarg oraz w okresie wakacyjnym rozpoczynamy realizację części prac – mówi burmistrz Ryszard Suliga. Efekty można obejrzeć na zdjęciach, ale lepiej przy okazji letniego spaceru w to miejsce. Należy jeszcze podkreślić, iż w budynku świetlicy środowiskowej realizowany będzie od jesieni projekt społeczny, finansowany, tym razem, z Europejskiego Funduszu Społecznego. - dodał.

(lbk)

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie