Podsumowanie wydarzeń tygodnia

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 września 2018

Minął tydzień, sprawdźmy co działo się w gminie. Dobiegają końca ważne inwestycje, inne są w toku albo na etapie postępowania przetargowego. Ponadto budują się drogi, modernizowane jest oświetlenie, działa nowa linia autobusowa. Jednym słowem, dzieje się wiele.  Oto skrót niektórych wydarzeń ostatniego tygodnia.

 • W szkołach rozpoczęto nowy rok szkolny 2018/2019. Uczniowie zastali odnowioną lub nową infrastrukturę. W trakcie uroczystości szkolnych Ksiądz Prałat Kazimierz Bogdał poświęcił nowy łącznik pomiędzy Szkołą Podstawową nr 2 a halą sportową.
 • Od 3 września działa nowa linia autobusowa: Włoszczowa - Katowice przez Koniecpol - Myszków – Sosnowiec.
 • Dobiega końca rewitalizacja budynku OSP na ulicy Szkolnej. Trwają prace wykończeniowe.
 • Kończy się budowa drogi w Łysinach. W tym tygodniu położono nakładkę asfaltową i budowano pobocza.
 • W toku pozostaje termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 i prace postępują bardzo szybko.
 • Rozstrzygnięto przetarg na budowę ulicy Ogrodowej w Starym Koniecpolu.
 • Postępują prace związane z budową infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej nad zalewem. Realizowany jest następny etap inwestycji, a więc kolejne ciągi pieszo-rowerowe i modernizowane jest boisko do piłki plażowej. Do końca września powstaną też ze środków unijnych 2 nowe altany dla mieszkańców. Jedna będzie większa o powierzchni 39,39 m2 z podłogą z bali drewnianych, wyposażona w grill murowany oraz 5 ławek drewnianych,  a druga mniejsza o powierzchni 19,83 m2 z podłogą o nawierzchni trawiastej. Gmina przygotowała nowe wnioski o dotacje unijne i pozyskała dofinansowanie na budowę altan z PO Rybactwo i Morze i poddziałania 1.1.3. Rewitalizacja zbiorników wodnych i terenów przyległych o walorach rekreacyjnych, edukacyjnych i przyrodniczych oraz poddziałania 2.2.2. Tworzenie stałej i przenośnej infrastruktury edukacyjnej, handlowej oraz ekspozycyjnej oraz jej wyposażenie.
 • Ogłoszono przetarg na zapowiadaną wcześniej budowę chodnika na ulicy Robotniczej.
 • Kontynuowana jest modernizacja oświetlenia w gminie, a w szczególności w rejonie nowego Centrum Społeczno-Kulturalnego przy ulicy Szkolnej. W ostatnim czasie sukcesywnie postępują prace nad przebudową oświetlenia ulicznego. Słupy w złym stanie technicznym są remontowane, a uszkodzone wymieniane na nowe.
 • Prace związane z budową oświetlenia w dzielnicy Słowik są już bardzo zaawansowane i do końca października br. nastąpi zakończenie zadania. Nowe 48 nowych punktów świetlnych zlokalizowanych będzie na następujących ulicach: Fredry, Norwida, Żeleńskiego, Gruszeckich, Krasińskiego.
 • Podpisano kolejną umowę o dofinansowanie budowy kanalizacji w dzielnicy Słowik. Gmina pozyskała dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w dzielnicy Słowik w ramach kontynuacji etapu I budowy kanalizacji w Koniecpolu”.  Budowa obejmuje następujące ulice lub części ulic: Łąkowa, Jodłowa, Wesoła, Akacjowa, Topolowa, Bukowa, Brzozowa, Górna, Słowik, Willowa.

 (lbk)

   

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Budowa drogi w Łysinach

  Budowa drogi w Łysinach

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie