Przybywa przebudowanych dróg w gminie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 września 2018

Tak jak zapowiadano, na dobre rozpoczęto przebudowę ulicy Niwa w Okołowicach. Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, polegających na robotach pomiarowych, rozpoczęto roboty ziemne, polegające na mechanicznym profilowaniu i zagęszczaniu podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni.

Następnie zostanie wykonana warstwa z betonu asfaltowego, obustronne pobocza o szerokości 2x0,75 m z kruszywa łamanego i oznakowanie. Po zakończeniu prac drogowych zrealizowane zostanie oznakowanie według projektu organizacji ruchu.

Roboty odbywają się pod ścisłym nadzorem Burmistrza i Wiceburmistrza oraz radnego Jacka Swojnóg, jak widać w materiale zdjęciowym.

To jedna z wielu inwestycji drogowych zrealizowana w ostatnim czasie. Drogi i chodniki są budowane lub przebudowywane zarówno na terenach miejskich, jak i wiejskich, celem zapewnienia zrównoważonego rozwoju wszystkich obszarów gminy.

Dla przykładu do tej pory wykonano m.in. drogę Stanisławice - Okołowice, w Luborczy, Kolonia Rudniki – Piaski, ul. Działkową i ul. Ogrodową, ul. Tartaczną, ul. Piaskową, ul. Chrząstowską i ul. Zamkową, drogę Zagacie-Stefanów-Luborcza, drogę dojazdową do przychodni zdrowia, remont chodnika na ulicy Robotniczej wraz z wymianą rur ciepłowniczych (odcinek od ulicy Zamkowej do ulicy Działkowej), remont chodnika na ulicy Zamkowej (odcinek od ulicy Robotniczej do ulicy Żeromskiego), remont chodników i miejsc postojowych przy Przedszkolu nr 2, remont ulicy Ogrodowej (od ul. Robotniczej do Różanej z wymianą rur ciepłowniczych) oraz ulicy Działkowej (od ulicy Robotniczej do ulicy Tartacznej), budowa chodnika na ulicy Stawowej.

Kończy się budowa drogi w Łysinach. W ubiegłym tygodniu położono asfaltową nakładkę i budowano pobocza. Rozstrzygnięto przetarg na budowę ulicy Ogrodowej w Starym Koniecpolu.

Niedługo rozpocznie się remont chodnika na ulicy Robotniczej.

 

 (lbk)

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie