Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w Zespole Szkół nr 2 w Koniecpolu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 października 2018

Logotypy UE

Gmina Koniecpol pozyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 85% na realizację projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej i zastosowanie odnawialnych źródeł ciepła w Zespole Szkół nr 2 w Koniecpolu” w ramach działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej i poddziałania: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT.

Zakres projektu obejmuje:

- docieplenie przegród zewnętrznych i stropodachów,

- wymianę okien i drzwi zewnętrznych,

- poprawę sprawności wentylacji grawitacyjnej w budynku z nadbudową kominów,

- wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,

- wymianę węzła cieplnego na kompaktowy dwufunkcyjny (obiekt zasilany jest z sieci miejskiej) z zastosowaniem 2 pomocniczych powietrznych pomp ciepła

- modernizację systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez wymianę instalacji, cyrkulacji, zastosowanie płaszczowego wymiennika ciepła do centralnego przygotowania ciepłej wody wraz z wymianą armatury na wodooszczędną,

- montaż 5 szt. paneli fotowoltaicznych.

 Głownym celem projektu jest termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Koniecpolu.

Efektem projektu będzie poprawa efektywności energetycznej, głęboka modernizacja energetyczna budynku oparta m.in. na wykonaniu prac termomodernizacyjnych, budowie instalacji do pozyskania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w modernizowanym energetycznie budynku oraz wymiana węzła cieplnego i instalacji c.o, modernizacji systemu przygotowania c.w.u.

W wyniku wsparcia efektywności energetycznej osiągnięty zostanie również efekt pośredni polegający na obniżeniu kosztów funkcjonowania administracji publicznej.

Ponadto inwestycja przyczyni się do poprawy jakości powietrza w Subregionie w wyniku ograniczenia emisji do atmosfery m.in. CO2 i w niewielkim stopniu pyłów PM10.

Wydatki kwalifikowane w ramach projektu wynoszą 2 657 071,00 PLN, a dofinansowanie  w wysokości 2 258 510,35 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie