Stowarzyszenia Amazonek źródłem wsparcia dla kobiet

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 października 2018

   Od 1985 roku październik został uznany za Miesiąc Świadomości Raka Piersi, którego symbolem jest różowa wstążka. Corocznie w tym czasie organizowane są różowe marsze, happeningi, spotkania informacyjne, by pogłębiać świadomość kobiet o zagrożeniach rakiem piersi.

   Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki, jak co roku, jest organizatorem akcji profilaktyczno-informacyjnej Marsz Różowej Wstążki. Ponadto organizuje różnego rodzaju akcje profilaktyczne dla mieszkańców Częstochowy oraz okolic: Zadbaj o zdrowie Częstochowianko; Dni otwarte u Amazonek; Jestem kobietą; Stowarzyszenie zajmuje się również szkoleniami wolontariuszek ochotniczek, a także realizuje corocznie zadania publiczne: Rehabilitacja osób niepełnosprawnych szansą powrotu do zdrowia – aktywnego życia; Amazonki w trosce o innych, Iść za marzeniem; Dodajmy kolorów do Lat; Koncert Barwy Jesieni. Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki odpowiada za organizację Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kobiet po Chorobie Nowotworowej Piersi na Jasną Górę. Stowarzyszenie brało udział do tej pory w dwóch dużych projektach finansowanych z środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich: Częstochowska Alternatywa Społeczna oraz Czas na Ruch. Od 2013 roku koordynuje pracę Częstochowskiego Centrum Aktywności Seniorów. Aktualnie zajmuje się realizacją projektów: Magia Dźwięku Koloru i Światła (finansowany z ASOS) oraz Kreatywna Profilaktyka - Kampania Amazonki w Trosce o Innych (finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego). W roku 2011 realizowano projekt unijny Amazonka Integracja Społeczna, której uczestniczkami były Amazonki z Koniecpola. Warto dodać, że prezes Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki Elżbieta Markowska jest ambasadorką akcji ogłoszonej przez Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługę „Rok 2018 rokiem Walki z Rakiem Piersi”.

   Amazonki z okolic Koniecpola zrzesza Stowarzyszenie Koniecpolskie Amazonki, które prowadzi działalność na rzecz osób dotkniętych chorobami nowotworu piersi, jak również innymi chorobami onkologicznymi, oferując:

  • informacje dotyczące chorób onkologicznych;

  • spotkania i prelekcje z lekarzami;

  • gimnastykę rehabilitacyjną;

  • pomoc w staraniach o świadczenia związane z chorobą;

  • spotkania i wyjazdy, (w tym: Marsz Różowej Wstążki, Ogólnopolska Pielgrzymka Kobiet po Chorobie Nowotworowej Piersi na Jasną Górę);

  • organizowanie akcji profilaktycznej na rzecz kobiet .

Koniecpolskie Amazonki zapraszają na spotkania, które odbywają się w co drugi wtorek o godz. 16.00 w Miejskiej Przychodni Rejonowej w Koniecpolu ul. Armii Krajowej 2 (III piętro, pok. 302).

Przypominamy, że profilaktyka raka piersi obejmuje samobadanie piersi raz w miesiącu, wykonywanie badania ultrasonograficznego (usg) u młodych kobiet przynajmniej raz w roku oraz mammografię po 50 r.ż. raz na 2 lata.

 

Więcej na:

www.pkopo.pl

#WczesneWykrycieToŻycie

www.czestochowskieamazonki.pl

Galeria

  • Powiększ zdjęcie