Czas na podsumowanie roku 2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 stycznia 2019

Mijający rok obfitował w wiele różnych wydarzeń. Przypomnijmy sobie w skrócie, co wydarzyło się w Koniecpolu, w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.

Styczeń:

- pierwszy miesiąc roku 2018 rozpoczęto bez programu postępowania naprawczego, który po wypełnieniu zobowiązań przestał obowiązywać z końcem 2017 r.

- podpisanie umowy o dofinansowaniu i rozpoczęcie rewitalizacji „porzuconej” niegdyś budowy remizy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Szkolnej 1

- pozyskanie dotacji na przebudowę budynku przy ulicy Szkolnej 17 na świetlicę środowiskową

Luty:

- zakończenie przebudowy byłego hotelu robotniczego przy ulicy Tarchalskiego i zrealizowanie mieszkań socjalnych  

- pozyskanie w konkursie środków zewnętrznych na adaptację pomieszczeń dla potrzeb Klubu Senior Plus

 Marzec:

- Gmina Koniecpol przygotowała wnioski aplikacyjne o środki finansowe w „Konkursie Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw województwa śląskiego”

- Burmistrz Ryszard Suliga został laureatem w Plebiscycie „Osobowość Roku 2017” w kategorii: samorządność i społeczność lokalna

- sprawozdawcze spotkania strażackie

- Grupa Teatralna Feniks wystąpiła w gminie Poczesna

Kwiecień:

- ruszają prace przy budowie kanalizacji w dzielnicy Słowik

- rozpoczęcie robót drogowych  na ulicy Chrząstowskiej i Zamkowej

- trwa przebudowa remizy OSP na ulicy Szkolnej 1 – widać już konstrukcję dachu i prace dociepleniowe

- trwa budowa ulicy Tartacznej i Piaskowej

- ks. Marcin Malarecki zostaje kapelanem strażaków – ochotników

- wspólna akcja gminy i spółdzielni mieszkaniowych w ramach akcji „Czyste osiedle – nasza wizytówka” i Dnia Ziemi

- kolejny sukces Grupy Teatralnej Feniks – występ w Janowie

- trwają prace nad budową drogi dojazdowej do Miejskiej Przychodni Zdrowia

Maj:

- uroczyste obchody Dnia Strażaka, Święta Konstytucji 3 Maja, Dnia Flagi RP

- rusza rewitalizacja trenów nad miejskim zbiornikiem wodnym

- pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wykonaniu budżetu za rok 2017 – sytuacja finansowa gminy ustabilizowana, zadłużenie obniżone do bezpiecznego poziomu

- w trakcie budowa wyczekiwanego przez uczniów łącznika pomiędzy Szkołą Podstawową nr 2 a halą sportową

- trwa przebudowa zdegradowanego budynku przy ulicy Szkolnej 17 na świetlicę środowiskową i Klub Senior Plus

- spotkanie burmistrza Ryszarda Suligi z Ministrem Henrykiem Kowalczykiem na temat dalszego rozwoju infrastruktury sieciowej w Koniecpolu

- powstanie sceny plenerowej na Rynku

- I miejsce gminy Koniecpol na III Spartakiadzie Gmin Powiatu Częstochowskiego w Mstowie

- liczne wydarzenia sportowe – rozgrywki piłki nożnej, siatkowej, tenisa stołowego, które trwają do końca roku

Czerwiec:

- kolejna statuetka dla burmistrza Ryszarda Suligi za I miejsce w plebiscycie „Najlepszy gospodarz gminy”

- debata publiczna dotycząca Pałacu Potockich

- ostateczne załatwienie spraw formalno-prawnych przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Koniecpolu, umożliwiających gminie budowę chodnika na ulicy Robotniczej   

- wymiana nawierzchni boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 2

- Hetmaniada 2018

- rozpoczęcie Wakacyjnych Niedziel na Rynku w ramach projektu pn. „Lato z rybką”

- trwa realizacja sieci kanalizacyjnej, rewitalizacja budynków gminnych, przebudowa dróg i chodników

- młodzież szkolna uczestniczy w dniach otwartych organizowanych, w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowe, w Częstochowie   

Lipiec:

- spotkanie burmistrza Ryszarda Suligi z Jarosławem Gowinem - Wicepremierem oraz Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat dalszych perspektyw rozwoju Koniecpola

- spotkanie skarbnika gminy Moniki Starczewskiej i burmistrza Ryszarda Suligi w Ministerstwie Finansów na temat finansów gminnych i możliwości emisji obligacji

- rozpoczęcie realizacji projektu społecznego finansowanego z UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - integracyjny piknik rodzinny cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców

- w trakcie pierwszej Gali Biznesu przyznano wyróżnienia najbardziej prężnym firmom i przedsiębiorcom z Koniecpola

- wybrano nowych członków do Miejskiej Rady Seniorów

- pozyskano dotację na projekty dla 5 sołectw w ramach oddolnych inicjatyw lokalnych

- pozyskano dotację na Otwartą Strefę Aktywności w Koniecpolu, obejmującą siłownię plenerową, plac zabaw i strefę relaksu

- Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o pozytywnej ocenie wniosków unijnych gminy Koniecpol i przyznaniu dofinansowania na termomodernizację Zespołu Szkół nr 2 oraz na kolejny etap budowy kanalizacji w dzielnicy Słowik

- efekty projektu związanego z zagospodarowaniem zalewu coraz to bardziej widoczne

- trwa realizacja wielu inwestycji i remontów, w tym przebudowa dróg gminnych, budowa sieci kanalizacyjnej, rewitalizacja budynku remizy

- ogłoszono przetarg na budowę oświetlenia w dzielnicy Słowik na ulicach: Fredry, Norwida, Żeleńskiego, Gruszeckich i Krasińskiego

- trwają prace przy remoncie placu szkolnego w SP nr 1

- w trakcie zawodów sportowo – pożarnicznych burmistrz Ryszard Suliga przekazał nowy sprzęt do dyspozycji jednostek OSP z terenu Koniecpola, który sfinansowano z dotacji pochodzącej z Funduszu Sprawiedliwości

- trwają prace nad budową ulicy Spółdzielczej w Łysinach

- Kuźnica Grodziska, Okołowice, Radoszewnica mają nowe place zabaw

- ogłoszono przetarg na budowę ulicy Niwa w Okołowicach

- zakończenie budowy łącznika do hali sportowej

Sierpień:

- rozpoczęto prace nad termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 2

- jest nowa świetlica środowiskowa dla dzieci przy ulicy Szkolnej 17 i miejsce do prowadzenia działalności międzypokoleniowej z Klubem Senior Plus – zakończenie projektu rewitalizacyjnego

- rozpoczęcie budowy oświetlenia ulicznego w dzielnicy Słowik

- uroczyste poświęcenie odrestaurowanej kapliczki w Luborczy

- pierwszy koncert w ramach Drugiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej

- rozpoczęcie konsultacji społecznych z sołectwami na temat funduszu sołeckiego

- plac zabaw w Aleksandrowie ma ogrodzenie

- rozpoczęcie budowy ulicy Niwa w Okołowicach

Wrzesień:

- Dożynki Gminne 2018

- kończy się budowa drogi w Łysinach

- rozstrzygnięto przetarg na budowę ulicy Ogrodowej w Starym Koniecpolu

- podpisanie umowy o dofinansowanie na kolejny etap budowy kanalizacji w dzielnicy Słowik

- rozpoczęcie budowy chodnika na ulicy Robotniczej

- cykl spotkań na temat funduszu sołeckiego

- uruchomienie komunikacji autobusowej do Katowic

- kolejny koncert w ramach Drugiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej

- remiza w Radoszewnicy przekazana na cele społeczne

- uroczyste obchody 100-lecia OSP Koniecpol II w nowym Centrum Społeczno-Kulturalnym przy ulicy Szkolnej 1

- ogłoszenie przetargu na budowę drogi w Teresowie

Październik:

- ostatni koncert w ramach Drugiego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej

- wybory samorządowe – burmistrz Ryszard Suliga z mocnym mandatem wybrany na kolejną kadencję

- Gwidon Jelonek zostaje radnym powiatowym i członkiem zarządu powiatu częstochowskiego

- zakończenie budowy oświetlenia w dzielnicy Słowik

- przebudowa terenu pomiędzy Urzędem Gminy a Miejską Przychodnią Zdrowia

- prace porządkowe na drogach i chodnikach przed okresem zimowym

Listopad:

- rozpoczęcie przebudowy drogi gminnej w Teresowie

- 8 listopada odbywa się ostatnia w kadencji 2014 – 2018 sesja Rady Miejskiej w Koniecpolu

- burmistrz Ryszard Suliga spotkał się z Jarosławem Gowinem - Wicepremierem oraz Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministrem Środowiska Henrykiem Kowalczykiem, aby porozmawiać o dalszych potrzebach gminy i możliwościach pozyskania dofinansowania z programów krajowych oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Grudzień:

- zakończenie budowy drogi w Teresowie

- spotkanie burmistrza Ryszarda Suligi z wicewojewodą świętokrzyskim i starostą powiatu włoszczowskiego

- kolejne sesje nowej Rady Miejskiej w Koniecpolu

- przyjęcie budżetu na 2019 rok.

 (lbk)

Galeria

  • Powiększ zdjęcie