Rewitalizacja terenu przyległego do zbiornika wodnego polegająca na budowie infrastruktury turystycznej – budowa altany

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 stycznia 2019

Gmina Koniecpol zrealizowała projekt

pn. „Rewitalizacja terenu przyległego do zbiornika wodnego polegająca na budowie infrastruktury turystycznej – budowa altany”

 

                  

 

Zadanie wykonano w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Projekt dotyczy rewitalizacji terenu przyległego do zbiornika wodnego w Koniecpolu położonego przy ul. Armii Krajowej, w dolinie rzeki Pilica. W ramach projektu wybudowano altankę drewnianą sześciokątną o powierzchni zabudowy 19,83 m² pokrytą gontem bitumicznym, tworzącą miejsce rekreacji i wypoczynku. W centralnej części altanki znajduje się stół i dwie ławy drewniane.

Zagospodarowanie terenu zdegradowanego i zanieczyszczonego  przyczyni się wykorzystania potencjału gospodarczego tego miejsca. Turyści odwiedzający Gminę Koniecpol oraz mieszkańcy mogą zarówno wypoczywać aktywnie nad wodą jak i biesiadować wśród uporządkowanej i estetycznej przestrzeni.

Zrealizowana inwestycja promuje cały obszar Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba”.

Wartość inwestycji wyniosła brutto: 24 068,90 zł

Dofinansowanie stanowi 84 % kosztów kwalifikowalnych, tj. 19 136,00 zł, w tym EFMR w wysokości 16 265,00 zł, wkład krajowy  w wysokości  2 871,00 zł.   

Cel projektu:

 Rewitalizacja terenu przyległego do zbiornika wodnego o walorach rekreacyjnych, edukacyjnych i przyrodniczych poprzez zakup i montaż altanki. Wybudowana infrastruktura turystyczna jest miejscem integracji społeczności  lokalnej oraz turystów odwiedzających gminę Koniecpol.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie