Zwrot podatku akcyzowego 2019 r. - I termin

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 lutego 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol informuje, że w roku 2019 wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej składa się w następujących terminach:

I termin - od 1 do 28 lutego 2019 r.
wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. i zaświadczeniem o ilości DJP bydła za rok 2018 z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

II termin - od 1 do 31 sierpnia 2019 r.
wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. i zaświadczeniem o ilości DJP bydła za rok 2018 z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Stawka zwrotu  w 2019 roku wynosi 1,00 zł za 1 litr oleju napędowego.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. ustala się jako sumę:

1)      kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku,

oraz

2)      kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku."

Przykład:

Producent rolny posiada 10 ha użytków rolnych i 5 DJP bydła
Limit z powierzchni gruntów:            1 zł x 100 x 10 ha = 1 000,00 zł. limitu
Limit z DJP bydła:                             1 zł x   30 x 5 DJP =  150,00 zł. limitu
Limit roczny wynosi:                                                          1 150,00 zł

Pieniądze wypłacane będą w terminach: 

  • od 1 do 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie 
  • od 1 do 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wniosek  można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol, p.nr 18 i na stronie: www.koniecpol.pl

Galeria

  • Powiększ zdjęcie