Utworzenie stałej infrastruktury edukacyjnej oraz jej wyposażenie – budowa altany edukacyjnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 stycznia 2019

                           

Gmina Koniecpol zrealizowała projekt pn. „Utworzenie stałej infrastruktury edukacyjnej oraz jej wyposażenie – budowa altany edukacyjnej” w ramach działania 4.2  „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

 

Projekt ma na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej terenu przyległego do rzeki Pilicy oraz promowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze rybackim poprzez utworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

W ramach projektu wybudowano altankę drewnianą sześciokątną o powierzchni zabudowy 39,39 m² pokrytą gontem bitumicznym. W centralnej części altanki znajduje się palenisko – grill, natomiast wzdłuż ścianek altanki zostały ustawione ławy drewniane i stoły.

W sąsiedztwie altanki zamontowano drewniane tablice edukacyjne. W ramach projektu wykonano materiały promujące operację w formie ulotek.

Zrealizowana inwestycja promuje cały obszar Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba”.

Wartość inwestycji wyniosła brutto: 61 536,94 zł. Dofinansowanie stanowi 83,99% kosztów kwalifikowalnych, tj. 51 064,00 zł, w tym EFMR w wysokości 43 404,00 zł, wkład krajowy  w wysokości  7660,00 zł.   

Cel projektu:

Rozwój społeczny mieszkańców całego terenu działania RLGD poprzez kultywowanie tradycji i kultury rybackiej na terenie przyległym do zbiornika wodnego o walorach rekreacyjnych, edukacyjnych i przyrodniczych poprzez zakup i montaż altanki. Tworzona infrastruktura turystyczna będzie miejscem integracji społeczności  lokalnej oraz turystów odwiedzających gminę Koniecpol.

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie