Koszty systemu gospodarowania odpadami w całej Polsce sukcesywnie wzrastają

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 stycznia 2020

Główne czynniki zwiększające wydatki na gospodarkę odpadową, jakie wskazują specjaliści branży komunalnej min.  na portalu branżowym portal komunalny.pl, to:
- wzrost opłaty za składowanie odpadów, 
- wzrost ceny zagospodarowania frakcji “nadsitowej” (paliwo powstające w wyniku mechanicznej obróbki odpadów komunalnych),
- wzrost minimalnego wynagrodzenia, 
- wzrost cen paliw i energii,
- kosztów dostosowania instalacji do nowych przepisów (zabezpieczenie roszczeń, monitoring wizyjny, nowe przepisy odnośnie ochrony przeciwpożarowej). 

 Do tego należy dodać zwiększenie ilości wytwarzanych odpadów przez mieszkańców oraz brak prawidłowej segregacji.

Tzw. opłata marszałkowska wnoszona za każdą tonę odpadów na składowiskach wynosiła w  latach 2015–2017- 120,76 zł. Od stycznia 2018 r. weszła w życie zmiana legislacyjna wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. , która podniosła opłatę za składowanie odpadów do 140,00zł/tonę. Od 2019 roku opłata nadal rośnie i w 2019 roku wynosiła 170,00 zł/tonę, w 2020 roku wynosi już 270,00 zł/tonę.

Składowanie odpadów uważa się zwykle za najłatwiejsze rozwiązanie ale szkodliwe dla środowiska, bo wzrasta ilość odpadów. Aby temu zapobiec przyjęto wysokie stawki za deponowanie odpadów na składowisku co ma skłaniać do ponownego użycia, recyklingu i odzysku odpadów komunalnych, a nie do ich składowania.

 Firmy zajmujące się zagospodarowaniem odpadów, a za nimi przedsiębiorstwa odbierające odpady, a przede wszystkim samorządy, które muszą zgromadzić odpowiednią ilość środków finansowych na samofinansującą się z opłat wnoszonych przez mieszkańców gospodarkę „śmieciową”, wskazują na wzrost wspomnianej opłaty marszałkowskiej.

Firmy są zmuszone do  kosztownych inwestycji i bardzo krótkim okresie czasu do dostosowania się  nowych wytycznych dotyczących m.in. monitoringu wizyjnego na składowiskach (konieczność montowania najlepszej jakości kamer, przesyłających obraz on-line 24 godziny na dobę). Ponadto muszą posiadać zgromadzone nakłady na zabezpieczenie pokrycia potencjalnych szkód i kar.

Brak jest również zbytu na odpady w postaci tzw. RDF. Jeszcze 2-3 lata temu to paliwo alternatywne z odpadów cementownie kupowały w dobrych cenach, dziś trzeba im dopłacać nawet do 700zł za tonę! Powoduje to konieczność dopłacania odbiorcy do nawet przesortowanych odpadów, w tym np. papieru czy foli kolorowej.

Pamiętać należy także o obowiązku uzyskania określonego poziomu recyklingu,  odzysku niektórych frakcji odpadów komunalnych (w 2020 r. Polska jest zobligowana do uzyskania 50%), a to oznacza, że mieszkańcy prawidłowo muszą segregować odpady na 5 frakcji albo czekają nas ogromne kary za zbyt niski recykling.Na to również Gmina  musi się przygotować, zabezpieczając dodatkowe środki w swoich budżetach. Tym bardziej, że cały czas rośnie ilość odpadów, więc i masa netto surowców jakie musimy odzyskać stale rośnie.

 Wszyscy życzyli byśmy sobie profesjonalnej, ekologicznej gospodarki odpadami, to jednak kosztuję w skrajnych przypadkach w Polsce nawet  powyżej 50 zł na osobę.

I co najistotniejsze, firmy odbierające (nie ma tu znaczenia czy odbiorem śmieci zajmuje się firma prywatna czy podmiot należący do samorządu) oraz władze samorządowe nie mają większego wpływu na zmniejszenie kosztów prawidłowej gospodarki odpadami, przy spełnieniu określonych  rygorystycznych przepisów prawa. 

 Autor tekstu: Tomasz Góra - prezes MPK Sp. z o.o.

 

Publikacja artykułów pochodzących ze strony www.koniecpol.pl wymaga zgody redakcji.

W przypadku pobrania artykułu bez zgody redakcji należy przestrzegać wszystkich poniższych zasad:

  1. Użyć oryginalnego tytułu ze strony: www.koniecpol.pl, z którego pochodzi tekst,
  2. Użyć pełnej nazwy strony: www.koniecpol.pl i określenia: „Tekst pochodzi ze strony www.koniecpol.pl" ,
  3. Użyć maksymalnie do 100 znaków oryginalnego tekstu,
  4. Wstawić aktywny link: „Więcej czytaj na stronie: www.koniecpol.pl" ze wskazaniem URL prowadzącym do strony konkretnego materiału w portalu źródłowym.

Brak powyższych czynności będzie miał skutki prawne, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017r., poz. 880) oraz prawie prasowym.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie