Ruszył drugi nabór wniosków w programie "Mój prąd"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 stycznia 2020

Drugi nabór wniosków rozpoczął się w dniu 13 stycznia 2020 roku i potrwa do 18 grudnia 2020 roku lub do wyczerpania alokacji środków.Dofinansowaniu podlegają instalacje o mocy od 2 do 10 kW. Maksymalna kwota dofinansowania na jedno przedsięwzięcie wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 000 zł.

Wnioski należy składać w formie papierowej na formularzu, z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy, wysyłając wniosek do siedziby NFOŚiGW lub poprzez formularz udostępniony na portalu GOV.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz wymagane dokumenty dostępne są na stronie: https://mojprad.gov.pl/

Galeria

  • Powiększ zdjęcie