Wnioski o dofinansowanie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 kwietnia 2020

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol informuje, o możliwości składania wniosków na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych w ramach podziału rezerwy części oświatowej ogólnej na rok 2020 r.

Dofinansowanie dotyczy szkół podstawowych:

a) publicznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez jst, osoby prawne lub osoby fizyczne;

b) które mają lub będą mieć od 01.09.2020 r. w ramach struktury klasę V (dotyczy przedmiotów geografia i biologia) oraz klasę VII lub VIII (dotyczy przedmiotów fizyka i chemia);

c) które nie są szkołą zorganizowaną w podmiocie leczniczym;

d) które do 31.08.2019 nie miały w ramach struktury oddziałów gimnazjalnych (po przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową lub włączeniu gimnazjum w struktury szkoły podstawowej)
oraz, które nie funkcjonowały w ramach zespołu z gimnazjum;

e) które, nie skorzystały ze środków finansowych na to zadanie z rezerwy.

Szkoły ubiegające się o wsparcie muszą spełnić powyższe kryteria.

 

Do wniosku należy dołączyć wykaz pomocy dydaktycznych zakupionych w roku bieżącym
lub planowanych do zakupienia odrębnie dla każdego przedmiotu zgodnie z załącznikiem.

Miejsce składania wniosków: Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu

Termin składania: do 27.04.2020 r.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie