Można jeszcze zgłaszać uwagi i wnioski w sprawie budowy instalacji radiokomunikacyjnej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 czerwca 2020

Z uwagi na znikome zainteresowanie mieszkańców dokumentacją sprawy budowy instalacji radiokomunikacyjnej „Aleksandrów – Wieża” oraz złożeniem pisemnych uwag i wniosków, Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol informuje, że jeszcze do dnia 16 czerwca 2020 r. można zapoznać się z dokumentami oraz wyrazić pisemnie swoją opinię na ten temat.

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. „ALEKSANDRÓW - WIEŻA” na działce nr ewid. 571, obręb Michałów, gm. Koniecpol i zgodnie z wydanym w dniu 25.05.2020 r. obwieszczeniem o wszczęciu postępowania, strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi oraz wnioski  w powyższej sprawie do dnia 16 czerwca 2020 r.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie