Nabór na rachmistrzów terenowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 czerwca 2020

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór na rachmistrzów terenowych w Gminie Koniecpol w powszechnym spisie rolnym w 2020 r. Nabór kandydatów na rachmistrzów odbywa się w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki:

  • być pełnoletnim;
  • zamieszkiwać na terenie Gminy Koniecpol;
  • posiadać co najmniej wykształcenie średnie;
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie;
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Szczegóły dotyczące naboru znajdują się w ogłoszeniu o naborze wraz z załącznikami:

Galeria

  • Powiększ zdjęcie