Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 marca 2013

Logo Śląskie Pozytywna Energia

PROMOCJA PROJEKTU

GMINA KONIECPOL
informuje, że zakończyła realizację projektu p.n. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Wartość całkowita projektu – 2 594 372,58 PLN
kwota dofinansowania z EFRR – 2 164 653,69 PLN


Realizacja projektu polegała na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla ścieków komunalnych i sieci kanalizacji deszczowej, co przyczyni się do wdrożenia Dyrektywy 91/271/EWG, w miejscowościach Koniecpol w ulicach gminnych: Grzybowa, Leśna, Piaskowa, Zielona, Stawowa, Cicha oraz sieć tłoczna od ul. Żeromskiego do ul. Rzecznej.
Do systemu oczyszczania ścieków dzięki realizacji inwestycji zostały podłączone również obiekty zlokalizowane przy ulicach: Robotniczej, Różanej, Szkolnej, Tartacznej, Modrzewiowej, Działkowej i Ogrodowej z których ścieki odprowadzane były dotychczas do nieczynnej już oczyszczalni przemysłowej Koniecpolskich Zakładów Płyt Pilśniowych.

Głównym celem projektu jest poprawa środowiska naturalnego poprzez ochronę czystości wód i gleby oraz dostosowanie gospodarki wodno-ścikowej Gminy Koniecpol do wymagań Polski i Unii Europejskiej tj. ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych.

W ramach zrealizowanego projektu wybudowano 5471 m kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami, 1486 m kanalizacji deszczowej, zlikwidowano 103 bezodpływowe zbiorniki ścieków, wybudowano jedną przepompownię ścieków. Wybudowany system kanalizacji sanitarnej obsługuje 695 gospodarstw domowych, przez zbudowaną sieć kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków przepływa ponad 200 m3 ścieków w ciągu doby.