Nabór na rachmistrzów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 lutego 2021

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol - Gminny Komisarz Spisowy w Koniecpolu ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Nabór kandydatów na rachmistrzów odbywa się w okresie od 1 lutego   2021 r.
do 9 lutego 2021 r.
 Kandydat na rachmistrza spisowego winien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Szczegóły dotyczące naboru znajdują się w ogłoszeniu o naborze wraz z załącznikiem.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Nabór na rachmistrzów spisowych

    Nabór na rachmistrzów spisowych