Do 31 marca br. trwa rekrutacja uczestników do projektu "Wszechstronny uczeń – na drodze do lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol".

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 marca 2021

 

 

Logo UE

W ramach projektu zostaną przeprowadzone zajęcia dodatkowe dla uczniów i uczennic, rodzaje zajęć zostały wymienione w §2 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Wszechstronny uczeń – na drodze do lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol”.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Rekrutacja prowadzona jest w dwóch szkołach podstawowych:

  • w Szkole Podstawowej nr 1 im. Hetmana Stanisława Koniecpolskiego w Koniecpolu,
  • w Szkole Podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Koniecpolu.

Rekrutacja prowadzona jest przez dyrektora szkoły, zaś regulamin rekrutacji oraz niezbędne dokumenty związane z procesem rekrutacji dostępne są w sekretariacie szkoły oraz na stronach internetowych szkół.

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Plakat projektu

    Plakat projektu