Trwa rekrutacja uczestników do projektu "Wszechstronny uczeń – na drodze do lepszej przyszłości w Gminie Koniecpol"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 marca 2021

 

 

 

Logo UE

Serdecznie zapraszamy rodziców oraz opiekunów prawnych uczniów i uczennic do składania dokumentów zgłoszeniowych w sekretariatach szkół objętych projektem: w Szkole Podstawowej nr 1 im. Hetmana Stanisława Koniecpolskiego w Koniecpolu i w Szkole Podstawowej nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Koniecpolu.

W ramach projektu będą realizowane bezpłatne zajęcia dodatkowe dla uczniów i uczennic.

W pierwszym etapie rekrutacji do 31 marca br. należy złożyć podpisany formularz zgłoszeniowy i oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych. Przed złożeniem dokumentów zgłoszeniowych prosimy zapoznać się z regulaminem rekrutacji.
Niezbędne dokumenty związane z procesem rekrutacji oraz regulamin rekrutacji dostępne są w sekretariatach szkół oraz na stronie internetowej:
https://www.koniecpol.pl/art,1789,do-31-marca-br-trwa-rekrutacja-uczestnikow-do-projektu-wszechstronny-uczen-na-drodze-do-lepszej-przyszlosci-w-gminie-koniecpol

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Plakat projektu

    Plakat projektu