Przebudowa układu drogowego o długości 1681 mb od ulicy Fredry do ulicy Krasińskiego w Koniecpolu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 maja 2021

Tablica informacyjna

W dniu 19.05.2021 r. Gmina Koniecpol podpisała umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie układu drogowego o długości 1681 mb, obejmującego pięć połączonych ze sobą ulic: Fredry, Boya - Żeleńskiego, Gruszeckich,Krasińskiego i Norwida, w Koniecpolu, stanowiącego jedną całość.

Zakres zadania obejmuje:

 1. Roboty przygotowawcze, w tym wytyczenie geodezyjne i korytowanie;

 2. Likwidację kolizji z istniejącą siecią wodociągową poprzez przebudowę 6 hydrantów nadziemnych;

 3. Likwidację kolizji z istniejącą siecią kablową poprzez przebudowę sieci elektroenergetycznej;

 4. Przebudowę nawierzchni jezdni na łącznej długości 1681 mb, szerokość jezdni zmienna
  5,0 – 6,0 m (łączna powierzchnia ok. 8 800 m2);

 5. Budowę zjazdów indywidualnych z kostki brukowej betonowej o powierzchni ok. 1150 m2;

 6. Budowę chodników z kostki brukowej betonowej (powierzchnia ok. 5460 m2);

 7. Budowę ścieżki rowerowej na długości ok. 320 mb i szerokości 2,5m (powierzchnia ok. 800m2), obramowanej od strony jezdni opornikiem betonowym 12x25 cm;

 8. Wykonanie odwodnienia drogi poprzez dobudowę wpustów ulicznych z rusztem żeliwnym
  i studzienkami z kręgów żelbetowych podłączonych przykanalikami do istniejącej kanalizacji deszczowej;

 9. Wykonanie wyniesionych skrzyżowań (10 cm ponad jezdnię), z kostki brukowej betonowej;

 10. Oznakowanie pionowe i poziome;

 11. Obsługę geodezyjną inwestycji;

 12. Uporządkowanie terenów zielonych po zakończonych robotach budowlanych.

Koszt wykonania inwestycji: 2 555 194,68 zł.

Na realizację inwestycji Gmina przeznaczyła środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 300 633,83 zł.