Informacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 listopada 2022

GN.6845.II.4.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. Z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

informuje,

że został podany do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do najmu stanowiących mienie Gminy Koniecpol Zarządzeniem nr 176/2022 z dnia 02 listopada 2022 roku.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie UMiG i zamieszczony na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol. Wykaz obejmuje lokale znajdujące się w miejscowości Stary Koniecpol oraz Koniecpol.

Sporządziła: K. Sosnecka, tel. 34 3551 881 wew. 121

Z up. Burmistrza Dyrektor Biura
Gwidon Jelonek

Pliki do pobrania