Informacja o przetargu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 stycznia 2023

GN.6840.1.2023.2

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie §6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

informuje,

że w dniu 04.01.2023 r. zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr ewid. 266/2, obręb Piaski stanowiącej własność Gminy Koniecpol pod. sygn. GN.6840.1.2023.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego znajduje się na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol w zakładce Przetargi, tablicy ogłoszeń w siedzibie UMiG.

Sporządziła: M. Kolan Z up. Burmistrza


Dyrektor Biura
Gwidon Jelonek

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Informacja

    Informacja