Informacja o przetargu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 stycznia 2023

GN.6840.3.2023.1

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie §6 ust. 4 i 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

informuje,

że zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości nr ewid. 258, obręb Łysaków, stanowiącej mienie Gminy Koniecpol sygn. GN.6840.3.2023

 

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu ustnego ograniczonego znajduje się na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol w zakładce Przetargi, tablicy ogłoszeń w siedzibie UMiG.

Sporządziła: M. Kolan, tel. 34 3551 881 wew. 121

Z up. Burmistrza
Dyrektor Biura
Gwidon Jelonek

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Informacja

    Informacja