Informacja o przetargu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 marca 2023

GN.6845.I.6.2023.4

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344)

informuje,

że w dniu 07.03.2023 roku został ogłoszony I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości  gruntowej  położonej w miejscowości Koniecpol oznaczonej jako działka o nr ewid. 3201, o powierzchni 400 m²

 

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego znajduje się na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol w zakładce  Przetargi, tablicy ogłoszeń w siedzibie UMiG.

Sporządziła: K. Sosnecka                                                                                                                       

Z up. Burmistrza
Dyrektor Biura
Gwidon Jelonek

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Informacja

    Informacja