Informacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 marca 2023

GN.6845.I.17.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344)

informuje,

że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących mienie Gminy Koniecpol Zarządzeniem nr 46/2023 z dnia 22 marca 2023 roku.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie UMiG i zamieszczony na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol. Wykaz obejmuje nieruchomości położone  w obrębie Koniecpol.

Sporządziła: K. Sosnecka, tel. 34 3551 881 wew. 121

Z up. Burmistrza
Dyrektor Biura
Gwidon Jelonek

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Informacja

    Informacja