Informacja o konkursie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 maja 2023

Wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Koniecpol w 2023 roku.

data przyjmowania zgłoszeń 15.06.2023 r., data rozstrzygnięcia 27.06.2023 r.

Organizator: Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol


Koniecpol, dn. 26.06.2023 r.:

Wyniki otwartego konkursu ofert
wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
w Gminie Koniecpol w 2023 roku.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Gminie Koniecpol w 2023 roku, do realizacji przyjęto oferty złożone przez:
- Stowarzyszenie „Przyjaciele Szkoły” w Koniecpolu - 35 000,00 zł
- Koło Gospodyń Wiejskich w Rudnikach „Rudniczanki” - 5 000,00 zł
- Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Rudniki i Okolice „Kuźnia Przyszłości” - 7 000,00 zł
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka - 13 000,00 zł
Z wyżej wymienionymi Oferentami podpisane zostaną stosowne umowy.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Informacja o konkusie

    Informacja o konkusie