Informacja GN.6840.19.2022.1

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 sierpnia 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

informuje,

że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie Gminy Koniecpol Zarządzeniem nr 148/2023 z dnia 24 sierpnia 2023 roku.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie UMiG i zamieszczony na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol. Wykaz obejmuje nieruchomość położoną w obrębie Koniecpoloznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer ewid. 2047.

Sporządziła: M. Kolan

Z up. Burmistrza
Dyrektor Biura
Dariusz Saternus

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Informacja

    Informacja