Konsultacje społeczne - Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 października 2023

Zarządzenie nr 187/2023 z dnia 20.10.2023 r.
w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024
Projekt Uchwały - dokument PDF
Załącznik do Uchwały - dokument PDF


  • Zarządzenie nr 198/2023 z dnia 8.11.2023 r.
    w sprawie zmiany zarządzenia nr 187/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 20.10.2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Konsultacje społeczne

    Konsultacje społeczne