Zwrot podatku akcyzowego 2024 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 stycznia 2024

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol informuje, że w roku 2024 wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej składa się w następujących terminach:

I termin - od 1 lutego do 29 lutego 2024 r.
wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. i zaświadczeniem o ilości DJP zwierząt za rok 2023              z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

II termin - od 1 do 31 sierpnia 2024 r.
wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r. i zaświadczeniem o ilości DJP zwierząt za rok 2023 z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Stawka zwrotu  w 2024 roku wynosi 1,46 zł za 1 litr oleju napędowego.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:

110 l   x   ilość ha użytków rolnych

oraz

40 l    x    średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła
40 l    x   średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych owiec
40 l    x   średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych kóz
40 l    x   średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych koni
4 l      x   średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych świń

Pieniądze wypłacane będą w terminach: 
- od 1 do 30 kwietnia 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie 
- od 1 do 31 października 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wniosek  można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol, p.nr 18 i na stronie: www.koniecpol.pl     zakładka: ROLNICTWO

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Zwrot podatku akcyzowego

    Zwrot podatku akcyzowego