Informacja GN.6840.15.2024.1

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 czerwca 2024

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

informuje,

że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie Gminy Koniecpol Zarządzeniem nr 90/2024 z dnia 3 czerwca 2024 roku.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie UMiG i zamieszczony na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol. Wykaz obejmuje: działkę nr ewid. 67/1, 67/2, obręb Łysaków.

Sporządziła:
M. Kolan,
tel. 34 3551 881 wew. 121

Z-ca Burmistrza
Dariusz Saternus

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Informacja

    Informacja