Uproszczona oferta

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 czerwca 2024

Gmina Koniecpol informuje, że wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom spotecznym, działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka” tytuł zadania: „Doposażenie filii Ośrodka Wsparcia Dzieci i Relacji Rodzinnych w Koniecpolu”.

Oferta - dokument PDF

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Oferta

    Oferta