Poprawa stanu zdrowia mieszkańców Koniecpola poprzez zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZOZ Miejskiej Przychodni Rejonowej - I etap

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 lipca 2010

PROMOCJA PROJEKTU

Projekt "Poprawa stanu zdrowia mieszkańców Koniecpola poprzez zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZOZ Miejskiej Przychodni Rejonowej" realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013 Priorytet IX "Zdrowie i rekreacja" działanie 9.2 "Infrastruktura lecznictwa otwartego".

Wartość projektu brutto - 2 400 182,00 zł
w tym:
- dofinansowanie RPO - 2 040 154,70 zł tj. 85 %
- Budżet Gminy - 360 027,30 zł tj. 15 %

Beneficjentem bezpośrednim projektu jest Gmina Koniecpol, która jest odpowiedzialna za realizację projektu, beneficjentami ostatecznymi są osoby korzystające z usług medycznych na obszarze jego oddziaływania.

W ramach tego projektu realizowany jest zakup niezbędnego sprzętu medycznego do Miejskiej Przychodni Rejonowej w Koniecpolu w celu świadczenia podstawowych i specjalistycznych usług medycznych jak również przeprowadzania zabiegów fizjoterapeutycznych oraz badań laboratoryjnych dla pacjentów regionu, w tym mieszkańców Gminy Koniecpol.

Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców regionu, w tym Gminy Koniecpol jak również zwiększenie aktywności społeczeństwa w badaniach profilaktycznych poprzez podniesienie jakości oraz zwiększenie dostępności usług medycznych.
Realizacja projektu wpłynie również na poprawę wykrywalności chorób w ich wczesnym stadium co przyczyni się do zmniejszenia wskaźnika zachorowalności.

Projekt obejmuje zakup następującego sprzętu:

I. PODSTAWOWY I SPECJALISTYCZNY SPRZĘT MEDYCZNY

 1. Elektrokardiograf (2 szt.) - urządzenie wykorzystywane w medycynie do rozpoznawania chorób serca;
 2. Aparat RTG – aparat przeznaczony do wszystkich zastosowań radiograficznych, w tym badań klatki piersiowej,kręgosłupa, całego szkieletu, jamy brzusznej, urologicznych i planigraficznych;
 3. Unit stomatologiczny (2 szt.) - sprzęt do badań i zabiegów stomatologicznych
 4. Aparat RTG panoramiczny – aparat do badań stomatologicznych – panoramiczny, cyfrowy;
 5. Aparat RTG punktowy – wewnątrzustny aparat rentgenowski na potrzeby badań stomatologicznych;
 6. Aparat Holterowski – aparat służący do całodobowego monitorowania ciśnienia krwi;
 7. Lampa bezcieniowa (2 szt.) - lampa do przeprowadzania drobnych operacji i badań, zapewniająca najlepszą pracę otoczenia, komfortowe i bezpieczne badania;
 8. Ultrasonograf (2 szt.) - aparat do wykonywania nieinwazyjnego, atraumatycznego badania diagnostycznego, pozwalającego na uzyskanie obrazu przekroju badanego obiektu.
 9. Detektor tętna płodu - sprzęt przeznaczony do badania tętna płodu oraz rejestracji tętna i ruchów płodu na papierze.
 10. Fotel Ginekologiczny - przeznaczony do badań i zabiegów ginekologicznych, z możliwością wykonywania również badań urologicznych
 11. Aparat do kriochirurgi - przeznaczony do miejscowego, szybkiego i skutecznego zamrażania tkanki za pomocą wymiennych krioaplikatorów (sond) kontaktowych. Aparat wyposażony w sondy umożliwiające pracę w ginekologii, laryngologii, dermatologii, chirurgii, okulistyce
 12. Komputer do badań wzroku (autorefraktometr) - urządzenie, zapewniające pacjentom szybkie i dokładne pomiary, przy maksymalnym komforcie badania.
 13. Tonometr – przyrząd do mierzenia ciśnienia ocznego
 14. Defibrylator - urządzenie medyczne służące do przeprowadzania zabiegu defibrylacji serca, stosowanego podczas reanimacji.
 15. Densytometr – urządzenie służące do badań kości przedramienia, kręgosłupa w części lędźwiowej, oraz stawów biodrowych, w celu rozpoznania wczesnej osteoporozy.
 16. Autoklaw (2 szt.) - sterylizator dla nieopakowanych instrumentów
 17. Rektoskop - aparat umożliwiający wziernikowanie odbytnicy, ocenę stanu morfologicznego błony śluzowej badanego odcinka jelita grubego, pozwalający na pobranie materiału do badania histopatologicznego i bakteriologicznego oraz usuwanie polipów, ciał obcych i hamowanie krwawienia.
 18. Lampa szczelinowa - przyrząd medyczny składający się z silnego źródła światła połączonego z mikroskopem rogówkowym, pozwalający na badanie przede wszystkim struktur przedniego odcinka oka: powiek, twardówki, spojówek,
  tęczówki, soczewki i rogówki. Lampa ta posiada doskonałe układy optyczne, które zapewniają optymalną wizualizację wszystkich struktur oka.
 19. Oftalmoskop (3 szt.) - aparat służący do przeprowadzania badań okulistycznych.

II. SPRZĘT MEDYCZNY DO LABORATORIUM – zestaw sprzętu (aparatury) do badań laboratoryjnych krwi i moczu

 1. Analizator hematologiczny
 2. Analizator koagulologiczny
 3. Wirówka laboratoryjna (2 szt.)
 4. Analizator biochemiczny
 5. Analizator parametrów krytycznych
 6. Analizator immunologiczny

III. SPRZĘT MEDYCZNY DO FIZJOTERAPII – sprzęt do fizykoterapii (leczenie za pomocą bodźców fizykalnych takich jak: prąd elektryczny, ciepło i zimno, światło, ultradźwięki, pole magnetyczne oraz woda w postaci natrysków i kąpieli) oraz sprzęt do kinezyterapii (leczenie ruchem)

 1. Kabina do ćwiczeń i zawieszeń podwójna wraz z osprzętem
 2. Stół rehabilitacyjny trójpłaszczyznowy
 3. Stół rehabilitacyjny do masażu
 4. Ergometr rowerowy
 5. Fotel do ćwiczeń oporowych
 6. Stół do trakcji kręgosłupa
 7. Szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej
 8. Zestaw do ćwiczeń biernych kończyny górnej
 9. Aparat do krioterapii
 10. Aparat czterokanałowy do terapii podciśnieniowej
 11. Aparat do masażu uciskowego
 12. Wanna do kąpieli wirowej kończyn górnych
 13. Wanna do kąpieli wirowej nóg
 14. Aparat do masażu leczniczego – wodnego
 15. Aparat do sekwencyjnego masażu uciskowego
 16. Aparat do terapii podciśnieniowej
 17. Dwuwyjściowy aparat do terapii ultradźwiękowej
 18. Skaner laserowy
 19. Aparat do terapii falą uderzeniową
 20. Aparat do zabiegów magnetoterapii i laseroterapii
 21. Lampa Sollux statywowa (2 szt.)
 22. Lampa Sollux stołowa
 23. Aparat do terapii skojarzonej i ultradźwiękowej -
 24. Aparat do elektroterapii
 25. Laser do pracy ciągłej


Z powyższego wykazu zakupiony już został sprzęt o wartości brutto 1 216 497,75 zł obejmujący:

 1. Elektrokardiograf (2 szt.)
 2. Aparat RTG
 3. Unit stomatologiczny (2 szt.)
 4. Aparat RTG panoramiczny
 5. Aparat RTG punktowy
 6. Aparat Holterowski
 7. Lampa bezcieniowa (2 szt.)

Dostawcą w/w sprzętu jest wyłoniona w przetargu nieograniczonym Firma:
ERES MEDICAL Zbigniew Lubaś
21-008 Tomaszowice, Płouszowice Kol. 64B

Planowany zakup pozostałego sprzętu – IV kwartał 2011r i I kwartał 2012r

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Aparat RTG

  Aparat RTG

 • Powiększ zdjęcie Aparat RTG panoramiczny

  Aparat RTG panoramiczny

 • Powiększ zdjęcie Aparat RTG punktowy

  Aparat RTG punktowy

 • Powiększ zdjęcie Osprzęt do stacji diagnostycznej aparatu RTG

  Osprzęt do stacji diagnostycznej aparatu RTG

 • Powiększ zdjęcie Unit stomatologiczny

  Unit stomatologiczny

 • Powiększ zdjęcie Unit stomatologiczny

  Unit stomatologiczny

 • Powiększ zdjęcie Elektrokardiograf

  Elektrokardiograf

 • Powiększ zdjęcie Elektrokardiograf

  Elektrokardiograf

 • Powiększ zdjęcie Lampa bezcieniowa

  Lampa bezcieniowa

 • Powiększ zdjęcie Lampa bezcieniowa i aparat holterowski

  Lampa bezcieniowa i aparat holterowski

 • Powiększ zdjęcie Stacja robocza do aparatu holterowskiego

  Stacja robocza do aparatu holterowskiego

 • Powiększ zdjęcie Zakupiony sprzęt medyczny

  Zakupiony sprzęt medyczny

 • Powiększ zdjęcie Zakupiony sprzęt medyczny

  Zakupiony sprzęt medyczny