Mieszkania socjalne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 stycznia 2018

Zakończyła się przebudowa zdegradowanego budynku hotelu na mieszkania socjalne przy ul. Tarchalskiego 2

Zapraszamy do obejrzenia filmu (link do strony telewizji TV NTL):
Socjalne mieszkania dla rodzin w Koniecpolu

W grudniu 2017 roku zakończono z powodzeniem projekt unijny, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który polegał na przebudowie istniejącego i zdegradowanego budynku dawnego hotelu robotniczego na potrzeby utworzenia mieszkań socjalnych.

W wyniku realizacji projektu w budynku gmina dysponuje dodatkowo 9 mieszkaniami socjalnymi, w tym sześcioma dla rodzin i trzema dla osób samotnych oraz dedykowana sala z przeznaczeniem na świadczenie usług społecznych.

Wartość projektu wynosi 514 760,10 zł, natomiast dofinansowanie ze środków unijnych 357 081,53 zł

Zakres prac w ramach projektu obejmował następujące roboty:

  • wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej do sieci miejskiej,
  • rozbiórkę części ścianek działowych i wykonanie nowych,
  • rozbiórkę posadzek i wykonanie nowych wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, ociepleniowej i wykonanie nowych posadzek,
  • demontaż starych instalacji wodno - kanalizacyjnej i elektrycznej oraz wykonanie nowych instalacji wodno - kanalizacyjnych, elektrycznej , ciepłej wody, c.o.,
  • wymianę drzwi wewnętrznych i zewnętrznych,
  • roboty wykończeniowe,
  • wykonanie nowych schodów zewnętrznych z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.

Celem głównym projektu była poprawa dostępu do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem na terenie Gminy Koniecpol.
Cel ten będzie zrealizowany nadal poprzez kompleksową pomoc dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej, polegającą na  zapewnieniu mieszkania i jednocześnie umożliwieniu zdobycia źródeł utrzymania rodziny i mieszkania.

Po zakończeniu realizacji można przystąpić do realizacji projektu społecznego, na który Gmina również pozyskała dofinansowanie w ramach poddziałania: 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, którego celem jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem poprzez działania aktywnej integracji.

Zakres zaplanowanych działań obejmuje: aktywną integrację, trening umiejętności życiowych i społecznych, indywidualne poradnictwo zawodowe oraz psychologiczne, warsztaty z zakresu funkcjonowania na rynku pracy oraz w otoczeniu społecznym, szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe.