Komisariat Policji w Koniecpolu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 stycznia 2018

Informuje, że w związku z wprowadzonym zarządzeniem nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku został opracowny nowy plan działań priorytetowych dla Gminy Koniecpol w termini od 01.01.2018 do 30.06.2018 r. obejmujący zadania:

rejon służbowy 78:

  • Popełnianie wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa w rejonie parku i sklepów z alkoholem przy ul. Rynek, jak również wykroczenia drogowe - nieprawidłowe parkowanie pojazdów w rejonie ul. Rynek i ul. przyległych.

rejon służbowy 79:

  • W miejscowościZałęże, Kuźnica Grodziska, Dąbrowa i Łysaków często są podejmowanie interwencje domowe, których przyczyną jest przemoc w rodzinie. Podczas przeprowadzania interwencji przez funkcjonariuszy policji jest wdrażana procedura "Niebieskiej Karty".
  • W miejscowości Teodorów, Kolonia Rudniki i Teresów w kompleksach leśnych występuje zjawisko kłusownictwa na zwierzynę płową. Kłusowanie odbywa się poprzez zakładanie sideł (wnyków), wykonanych z linek stalowych.

rejon służbowy 80:

  • Popełnianie wykroczeń szczególnie uciążliwych społecznie tj. spożywanie alkoholu, oraz objawy żebractwa w Koniecpolu rejon skrzyżowania ulic Robotniczej i Ogrodowej.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Logo Policji

    Logo Policji