Gazeta Przekrój Gospodarczy o projektach w Koniecpolu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 stycznia 2018

Koniecpol: świetlica posłuży najmłodszym

Gmina Koniecpol uzyskała blisko 246 tys. zł bezzwrotnej dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pieniądze przeznaczone zostaną m.in. na rewitalizację i adaptację starego budynku na świetlicę środowiskową. Po zakończeniu inwestycji obiekt służył będzie osobom zamieszkujących cały rewitalizowany obszar, przyczyniając się do zmniejszenia problemów zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta i Gminy Koniecpol na lata 2017 - 2023.

Chodzi przede wszystkim o dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Świetlica zapewni usługi związane nie tylko z zapewnieniem opieki wychowawczej, ale również opieki psychologicznej oraz zajęcia tematyczne. Budynek ma być jak nowy, a zatem ocieplone zostaną jego ściany i stropodach, wymieniona część stolarki okiennej, drzwiowej, posadzek i podłóg.

Więcej można przeczytać korzystając z linka:
https://www.przekrojgospodarczy.pl/artykuly/3768-koniecpol-swietlica-posluzy-najmlodszym

Galeria

  • Powiększ zdjęcie