Strefy aktywizujące społeczeństwo - ruszył nabór do OSA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 stycznia 2018

W styczniu rozpoczął się nabór wniosków w ramach nowego „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)” Ministerstwa Sportu i Turystki, który potrwa do 15 lutego 2018 r.

Celem programu jest stworzenie wielofunkcyjnych, plenerowych stref rekreacji i sportu, aktywizujących do fizycznego wysiłku dzieci, dorosłych i seniorów oraz sprzyjających międzypokoleniowej integracji społecznej.

Otwarta Strefa Aktywności to ogólnodostępne miejsce, które służy do aktywnej rekreacji i wypoczynku wszystkich użytkowników bez względu na wiek. OSA poprawia również estetykę przestrzeni publicznych oraz podnosi poziom jakości życia mieszkańców w okolicy strefy. Konkurs skierowany jest nie tylko do samorządów, ale też różnego rodzaju podmiotów posiadających osobowość prawną, stowarzyszeń, fundacji itp.

Więcej można przeczytać na stronie gazety „Przekrój Gospodarczy”, korzystając z linka:

https://www.przekrojgospodarczy.pl/artykuly/3910-strefy-aktywizujace-spoleczenstwo-ruszyl-nabor-do-osa