Nowy radiowóz dla Komisariatu Policji w Koniecpolu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 lutego 2018

W ubiegłym roku zakupiono kolejny oznakowany radiowóz dla Komisariatu Policji w Koniecpolu. Zakup samochodu był możliwy dzięki wsparciu samorządów, w tym Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol, który przekazał fundusze na ten cel.

Samochód będzie wykorzystywany w codziennej służbie przez policjantów, dbających o bezpieczeństwo w naszej gminie.

Władzom samorządowym zależy nam na tym, aby Koniecpol był miejscem bezpiecznym, dlatego w miarę możliwości w każdym roku budżetowym wspiera finansowo Policję. Okazana pomoc ze strony koniecpolskiego samorządu jest wyrazem dobrze układającej się współpracy, ale też dbałości o bezpieczeństwo, czego wyrazem jest pismo Komendanta Miejskiej Policji w Częstochowie.

- „Miniony okres uważam za bardzo twórczy i nacechowany wielkim zaangażowaniem. Dzięki udzielonemu wsparciu w wysokości 5000 złotych możliwy stał się zakup pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Koniecpolu. Jednocześnie Urząd Miejski wielokrotnie wspierał działania Policji przy organizacji szeregu przedsięwzięć o charakterze społecznym.

Ta pomoc, dzięki wsparciu Pana Burmistrza ma bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo mieszkańców, na podniesienie jakości obsługi osób pokrzywdzonych, poprawę warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz budowanie pozytywnego wizerunku Policji. Warto dodać, że tworzenie szerokiej platformy współpracy ze społecznością lokalną, wsłuchiwanie się w jej głos jest warunkiem niezbędnym budowania szeroko rozumianego systemu bezpieczeństwa.

Podejmując różnorodne działania mogłem liczyć z Państwa strony na konstruktywną współpracę, na zrozumienie i pomoc w rozwiązywaniu złożonych problemów. W minionym roku z pewnością nie brakowało trudnych momentów, które jednak wspólnie udało nam się pokonywać.” – napisał mł. ins. Dariusz Atłasik – Komendant Miejski Policji w Częstochowie.    

Należy podkreślić, iż w ramach dbałości o bezpieczeństwo w gminie, zrealizowano ostatnio też inne przedsięwzięcia, w tym wykonano infrastrukturę dla monitoringu miejsc niebezpiecznych.

W roku 2018 kontynuowana będzie też wieloletnia działalność Burmistrza Ryszarda Suligi, który jest organizatorem akcji promujących bezpieczeństwo na drodze i  Koniecpolskiego Dnia Bezpieczeństwa z miasteczkiem ruchu drogowego Pikniku Rodzinnego „Wszystkie dzieci są bezpieczne”. W trakcie imprezy organizowane są konkursy dla dzieci z wiedzy o ruchu drogowym, zachowania się w sytuacji zagrożenia.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Policja

    Policja