Gmina Koniecpol otrzymała środki finansowe w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na rok 2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 lutego 2018

Znane już są wyniki tegorocznej edycji Programu Wieloletniego „Senior+”. według informacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, budżet Programu na rok 2018 liczy 80 mln zł. W obecnej edycji konkursu wnioskodawcom przyznano dofinansowanie w wysokości 50,36 mln zł. Wśród tych podmiotów znajduje się też gmina Koniecpol, która uzyskała bezzwrotne dofinansowanie w wysokości 118 255,20 zł. W całym województwie śląskim na infrastrukturę dotację otrzymało 20 gmin, w tym 8 dużych miast.

Projekt obejmuje adaptację części budynku przy ul. Szkolnej 17 dla potrzeb Klubu „Senior +”, dla którego wyznaczono pomieszczenia, w tym kuchnię, łazienkę oraz miejsce na szatnię. W ramach projektu, oprócz prac budowlanych, zostanie zakupione również niezbędne wyposażenie.

Projekt obejmuje adaptację części budynku przy ul. Szkolnej 17 dla potrzeb Klubu „Senior +”, dla którego wyznaczono pomieszczenia, w tym kuchnię, łazienkę oraz miejsce na szatnię. W ramach projektu, oprócz prac budowlanych, zostanie zakupione również niezbędne wyposażenie.

Projekt infrastrukturalny jest I etapem finansowania Klubu „Senior +”. Po przygotowaniu odpowiedniej infrastruktury planuje się organizowanie spotkań integracyjnych, wyjść do kina, teatru, zajęcia kulturalne, sportowe, zajęcia motywujące do prowadzenia zdrowego trybu życia, aktywności fizycznej i społecznej, w tym warsztaty artystyczne, kulinarne, spotkania muzyczne, konsultacje z psychologiem, lekarzami na temat profilaktyki, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, motywujących seniorów do prowadzenia zdrowego trybu życia, pokazy udzielania pierwszej pomocy etc. Obok działań cyklicznych możliwa będzie też organizacja imprez okolicznościowe związanych ze świętami kalendarzowymi.

Powyższe zostanie sfinansowane również ze środków zewnętrznych, po złożeniu kolejnego wniosku, w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”, w grudniu 2018 roku, ale tym razem już na same koszty funkcjonowania placówki i wskazany wyżej program zajęć.

Koniecpolskie środowisko senioralne działa bardzo prężnie w wielu stowarzyszeniach. Dużym problemem w realizacji wszystkich zamierzeń jest jednak brak miejsca i odpowiedniej powierzchni. Dotychczasowa działalność prowadzona była w budynku Urzędu Miasta i Gminy lub w przypadkowo wskazanych pomieszczeniach, które nie są przystosowane do prowadzenia tego typu działań.  Powstanie Klubu Senior + z prawdziwego zdarzenia ułatwi koordynację przedsięwzięć i rozwój aktywności osób starszych. Pozwoli wreszcie na realizację pełnego programu tego typu placówki.

Należy podkreślić, że inwestycja jest jedną z pilniejszych w Koniecpolu, bo według danych demograficznych, w ostatnich 5 latach w Koniecpolu zmalała liczba osób w wieku przedprodukcyjnym oraz produkcyjnym, natomiast zwiększył udział mieszkańców w wieku poprodukcyjnym, co oznacza, że społeczność gminy „starzeje się”.

W przeciągu 10 lat odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się o 5%, zaś osób w wieku poprodukcyjnym zwiększył się o prawie 3%.

Gmina korzysta z wszystkich możliwości pozyskania finansowania i podejmuje kolejne wyzwania, w tym działania rozwojowe w wielu kierunkach. W związku z tym rozpoczęto również przygotowywanie oraz realizację niezbędnych projektów społecznych związanych z integracją społeczną i działaniami na rzecz wzrostu aktywności osób starszych. Pierwszy sukces, opisany powyżej, już mamy, po złożeniu stosownego wniosku w grudniu 2017 roku.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Informacja

    Informacja