Skrót weekendowych wydarzeń w Koniecpolu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 marca 2018
  • w sobotę (03.03) w hali sportowej, w Koniecpolu odbył się międzywojewódzki Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol,
  • w sobotę (03.03) i niedzielę (04.03) Burmistrz MiG Koniecpol Ryszard Suliga wziął udział w strażackich spotkaniach sprawozdawczych w Radoszewnicy, Luborczy i Okołowicach. W spotkaniach uczestniczyli też mieszkańcy i aktywnie działające stowarzyszenia. 

Weekend w Koniecpolu był miejscem ponadregionalnych rozgrywek sportowych i ważnych spotkań druhów strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych z udziałem Burmistrza Ryszarda Suligi, stowarzyszeń i mieszkańców.

W sobotę ( 03.03) w hali sportowej, w Koniecpolu odbył się międzywojewódzki Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców z rocznika 2006 i młodszych. W turnieju spotkały się drużyny z 3 województw: łódzkiego, śląskiego i świętokrzyskiego: RAP I Radomsko, KS „Victoria” Żytno, RAP II Radomsko, LKS „Polonia” Poraj, UKS „Ajaks” Częstochowa, KS „Hetman” Włoszczowa, Pilica I Koniecpol, Pilica II Koniecpol.

Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol zdobyła drużyna RAP I Radomsko.

W sobotę (03.03) z udziałem Burmistrza MiG Koniecpol Ryszarda Suligi odbyło się Walne Spotkanie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Radoszewnicy, w trakcie którego podsumowano działalność druhów strażaków, dokonano rozliczenia finansowego i rzeczowego prowadzonej działalności. W spotkaniu uczestniczyło też Stowarzyszenie „Pod Wiatrakami” i mieszkańcy miejscowości Radoszewnica.

W trakcie spotkania, oprócz planów rozwojowych gminy, omówiono również działania związane z planowanym przekazaniem przez Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol na rzecz mieszkańców budynku remizy oraz boiska sportowego.

W tym samym dniu (0.03) Walne Spotkanie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej odbyło się też w Luborczy. W spotkaniu wziął również udział Burmistrz MiG Koniecpol oraz mieszkańcy. Rozmawiano o sprawach ważnych dla gminy i o przekazaniu na potrzeby mieszkańców  budynku remizy, które jest już prawnie możliwe z uwagi na przeprowadzenie przez Urząd Miasta i Gminy Koniecpol postępowania wyjaśniającego sprawy własnościowe z przeszłości.

W niedzielę (04.03) odbyło się również sprawozdawcze spotkanie  Ochotniczej Straży Pożarnej w Okołowicach, gdzie razem z Burmistrzem Ryszardem Suligą omawiano przebieg pracy druhów strażaków w okresie sprawozdawczym i plany rozwojowe oraz inwestycyjne gminy. W spotkaniu – podobnie jak w innych miejscowościach – aktywnie uczestniczyli mieszkańcy i bardzo prężnie działające Stowarzyszenie „Okołowianki”. 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Informacje

    Informacje