Informacja dla przedsiębiorców - możliwość pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 kwietnia 2018

Od 30 kwietnia 2018 r. do 05 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

Więcej na ten temat można przeczytać w zakładce: ”Dla przedsiębiorców i Inwestorów”.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie