Ochotnicza Straż Pożarna „Stanisławice” – nowy Zarząd – nowe wyzwania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 kwietnia 2018

Na wniosek poprzedniego Zarządu powołano nowy Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej  „Stanisławice” oraz przyjęto 4 nowych druhów strażaków. Jednostka ta jako jedna z 3 w gminie Koniecpol działa w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Nowy Zarząd przedstawił swoje plany, podkreślając, iż główną działalnością jednostki będzie nie tylko ratownictwo i ochrona przeciwpożarowa, ale również działalność prewencyjna i edukacyjna oraz społeczna na rzecz lokalnej społeczności w Stanisławicach. W związku z tym omówiono kwestie zagospodarowania terenu wokół remizy oraz remontu wewnątrz budynku.

Była to również okazja do spotkania Burmistrza z mieszkańcami i rozmów o bieżących sprawach gminy.

W skład nowego Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej „Stanisławice” weszli:

Prezes – Roman Pietrzyk

Naczelnik – Grzegorz Szyda

Skarbnik – Tomasz Pietrzyk

Sekretarz – Kamil Pluta

Gospodarz – Marcin Wawszczak

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Roman Zygoń

Sekretarz – Ryszard Mruk

Członek - Banaszkiewicz Jacek

Delegaci na Zjazd: Roman Pietrzyk, Roman Zygoń

 (lbk)

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie