Ogłoszono przetarg na przebudowę ulicy Tartacznej i Piaskowej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 kwietnia 2018

W dniu 9 kwietnia 2018 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane, polegające na przebudowie dwóch odcinków dróg gminnych, obejmujących ulicę Piaskową i ulicę Tartaczną.

Przebudowa ul. Tartacznej obejmuje m.in. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, wykonanie  chodników  i  zjazdów  z  kostki  brukowej  betonowej, obramowanych krawężnikami i obrzeżami betonowymi, wykonanie  prawostronnego  pobocza  z  tłucznia  kamiennego,  wykonanie  nawierzchni  jezdni  z  mieszanek  mineralno–bitumicznych  grysowych, regulację pionową studzienek.

Natomiast przebudowa ulicy Piaskowej obejmuje przebudowę konstrukcji jezdni na odcinku o długości 158,91m i szerokości jezdni 3,5m oraz wykonanie obustronnych poboczy o szerokości 0,75m. Konstrukcja jezdni  zostanie wykonana  z betonu asfaltowego.

Termin składania ofert upływa dnia 24 kwietnia 2018 roku o godz. 10:00.

(lbk)

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie