Prawo łowieckie po zmianach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 kwietnia 2018

Nowe zasady szacowania szkód i wypłat odszkodowań obowiązują od początku kwietnia. Od 1 kwietnia rolnicy nie zgłoszą się już do koła łowieckiego czy zarządcy ośrodka hodowli zwierzyny – jak to było do tej pory – ale będą musieli pójść do gminy, która wskaże komisję i ustali termin do wstępnego szacowania szkód łowieckich. Od tego terminu obowiązuje bowiem znowelizowane Prawo łowieckie. Przed zmianą, szacowaniem szkód i wypłatą odszkodowań zajmowali się myśliwi. Po nowelizacji, szkody mają być szacowane przez komisje złożone z przedstawiciela gminy (sołtysa), rolnika i koła łowieckiego.

Sprawą szacowania szkód w uprawach polowych, a także ustalenia wysokości odszkodowania - zgodnie z ustawą - mają zajmować się sołtysi w ramach swojej społecznie sprawowanej funkcji.

- O wprowadzeniu przymusu uczestnictwa sołtysów w komisjach w ramach dotychczasowych obowiązków raczej nie może być mowy. Śledzimy dyskusję na ten temat i zastanawiamy się nad jak najbardziej optymalnym rozwiązaniem w naszej gminie, bo doceniamy dobrą współpracę ze wszystkimi sołtysami i wiemy jaki to nakład dodatkowej pracy. Na pewno nie pozostawimy sołtysów bez wsparcia ze strony gminy. Należy tez podkreślić, iż obecnie rozważana jest możliwość nowelizacji Prawa łowieckiego, o czym wspomniał Minister Środowiska. Do sprawy musimy zatem podchodzić spokojnie i bez emocji – powiedział burmistrz Ryszard Suliga.

Zgodnie z nowelizacją Prawa łowieckiego, uchwaloną dnia 22 marca 2018 roku ( Dz.U. z 2018 roku, poz. 651 ), wnioski o szacowanie szkody należy zatem składać do Urzędu Miasta i Gminy, które przekazywane będą listownie do właściwego sołtysa oraz koła łowieckiego celem dokonania oględzin i ostatecznego szacowania.

Wniosek o szacowanie szkód powinien zawierać:
- imię i nazwisko,
- adres zamieszkania oraz numer telefonu właściciela lub posiadacza gruntów,
- dokładnie wskazanie miejsca wystąpienia szkody (numer działki, obręb),
- wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

(lbk)

Galeria

  • Powiększ zdjęcie