Pieniądze na wyposażenie dla strażaków – kolejna dotacja dla Koniecpola

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 maja 2018

Urząd Miasta i Gminy Koniecpol złożył kolejny wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla ochotniczych straży pożarnych z Funduszu Sprawiedliwości.

W wyniku pozytywnej weryfikacji wniosku, Gmina Koniecpol uzyskała dofinansowanie i w ubiegłym tygodniu burmistrz Ryszard Suliga i skarbnik Monika Starczewska podpisali umowę, na podstawie której przyznano dla gminy dotację celową na specjalistyczne wyposażenie dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. Będą to profesjonalne, w pełni wyposażone zestawy medyczne do niesienia natychmiastowej pomocy oraz ratowania życia i zdrowia ludzi. 

Zgodnie z ogłoszonym naborem wniosków w ramach programu, przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, o wsparcie ubiegały się  gminy i miasta na prawach powiatu z całego kraju. Na ten cel przeznaczono z Funduszu Sprawiedliwości ponad 100 mln zł. Na województwo śląskie przeznaczono 7,5 mln zł.

Zreformowany Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, działa od września 2017 r. Fundusz rozporządza pieniędzmi zasądzanymi od sprawców przestępstw. W ten sposób środki pozyskane od sprawców przestępstw służą pokrzywdzonym i ratują życie.

Gmina Koniecpol pozyskała dotację w ramach Programu I i Priorytetu III B „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”.

(lbk)

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie